ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

  

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

KONTAKT
   
A A A

Aktualności

 

W dniu 22.03.2017r. Wykonawca złożył pismo dot. zakończenia robót oraz wniosek o wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla całości robót. 

 

W dniu 13.04.2017r. obradowała Komisja Odbioru Ostatecznego Zamawiającego. 

 

W dniu 18.04.2017r. Inżynier Kontaktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla całości robót.

 


 

"Karambol 2017" na S7 koło Ostródy. Tak ćwiczyli strażacy

 

Na drodze ekspresowej S7 doszło do potężnego karambolu. Zderzyło się kilkanaście samochodów osobowych i dostawczych. Ponad dwadzieścia osób zostało rannych. Doszło też do pożaru samochodu. Tak wyglądał pozorowany wypadek podczas ćwiczeń zarządzonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. CZYTAJ WIĘCEJ > 

Ten odcinek "siódemki" oddają kierowcom trzy miesiące przed terminem

 

Kończą się ostatnie prace wynikające z pozwolenia na użytkowanie oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu na odcinku drogi S7 Miłomłyn – Ostróda Północ. CZYTAJ WIĘCEJ >

 


 

   Organizacja ruchu ze względu na remont ulicy Twardej. 

 

 


      W dniu 10.08 przejazd z drogi DZ8/A na jezdnię lewą trasy głównej został przeniesiony z km 5+100 na km 5+800. Otwarty został zjazd z Trasy głównej do miejscowości Bagieńsko przy obiekcie DPG-5 km 5+400. Oraz, w związku ze zmianami organizacji ruchu na odcinku B, otwarty został zastępczy dojazd do ośrodka wypoczynkowego „Bajka”.

 

 

    OSTRÓDA.WM.PL - Droga ekspresowa S7 Miłomłyn — Węzeł Miłomłyn Północ i nowy odcinek S7 udostępniony kierowcom

 

    Kierowcy mogą korzystać z węzła Miłomłyn Północ na budowanej drodze ekspresowej S7. Wraz z węzłem do użytku oddany został również 1 kilometr nowej drogi ekspresowej. Jak informują drogowcy, zaawansowanie prac na budowanym odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn – Ostróda Północ kształtuje się na poziomie ok. 85%. Trwają jeszcze prace na obiektach mostowych, prace ziemne poza korpusem drogi i roboty odwodnieniowe. Do wykonania pozostała jeszcze część nawierzchni bitumicznych.  CZYTAJ WIĘCEJ >

 

    W dniu 14.07.2016 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia Robót nr 1 - Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ (pododcinek A) na odcinku od km 0+000 do 0+920.

 

 

      ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA WĘZŁACH MIŁOMŁYN PÓŁNOC I MIŁOMŁYN POŁUDNIE

 

 

 

 

   RUCH WAHADŁOWY PRZY ULICY TWARDEJ

 

   Budimex S.A informuje, że zamierza wykonać prace w usunięciem ścianek szczelnych przy obiekcie WS-4 na ul. Twardej. W zwiazku z tym konieczne będzie ograniczenie skrajni poziomej na ulicy Twardej w celu ustawienia niezbędnego dla wykonania prac. Spowoduje to konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego na czas robót. 

 

   Ruch kierowany będzie przez sygnalistów. Prace potrwają kilkanaście godzin. Przewidywalny termin prowadzenia prac pomiędzy 13 .04.2016 r. a 15.04.2016 r.

 

 

   W dniu 29.02.2016 r. został wprowadzony do użytku wjazd na budowę z ronda w ciagu drogi DG1/A Węzeł Miłomłyn Północ, wyjazd z budowy w km około 1+000 lewa jezdnia S7.

 

 

 

 

  ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE WYKONAWCA

  NIE PROWADZI ROBÓT W ZAKRESIE ROBÓT DROGOWYCH OD 11.01 - 08.02.2016

 

  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA OKRES ZIMY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GAZETA OSTRÓDZKA - Droga ekspresowa S7 Miłomłyn — Ostróda Północ w budowie. Film!

 

     Dzięki tej inwestycji powstanie 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostaną drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Zobacz, co dzieje się na remontowanym odcinku Ostróda - Miłomłyn.  CZYTAJ WIĘCEJ >

 

 

   GAZETA OLSZTYŃSKA - Coraz bliżej "ekspresówki" między Olsztynkiem a Miłomłynem 

 

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała dotychczasowe postępy prac przy budowie drogi ekspresowej między Miłomłynem a Olsztynkiem. Największy odnotował odcinek A, gdzie zaawansowanie prac osiągnęło około 40 procent  CZYTAJ WIĘCEJ >

 

 

     Budimex S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2015 r. około godziny 9.00 wprowadził zmianę w organizacji ruchu, przy założeniu uzyskania pozytywnej decyzji WINB Olsztyn, polegającej na udrożnieniu przejazdu przez węzeł Winiec na wprost górą, co w znacznym stopniu poprawi komfort podróży mieszkańców Wińca.

 

     Budimex S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2015 r. około godziny 9.00 wprowadził zmiany w czasowej organizacji ruchu polegające na przełożeniu ruchu jezdni drogi krajowej nr 7 na wybudowaną jezdnie drogi zbiorczej nr 8 od km 3+580 do km 4+350 na wysokości miejscowości Piławki, przy założeniu uzyskania pozytywnego odbioru przez WINB z Olsztyna.

- obowiązująca organizacja ruchu na odcinku „A”

 

 

      W dniu 13.08.2015 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych przed zakończeniem wszystkich robót w  zakresie drogi ekspresowej S-7 od km 0+000 do km 1+000 oraz od km 1+300 do km 2+500 –jezdnia lewa

 

- obowiązująca organizacja ruchu na odcinku „A”

 

 ORRuchu_W_mini_ 2015.jpg (400×182)

 

    W dniu 07.07.2015 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych przed zakończeniem wszystkich robót w zakresie drogi ekspresowej S-7 od km 7+400 do km 8+150 jezdnia lewa oraz drogi zbiorczej DZ8/A od km 0+000 do km 3+580 i od km 5 +070 do km 6+071,78. Dzięki uzyskanemu pozwoleniu na użytkowanie i przełożeniu ruchu Wykonawca pozyskał szerszy niż dotychczas front robót, co w znacznym stopniu ułatwi realizację.

 

     W dniu 18.06.2015 Inżynier Kontaktu  przy akceptacji Kierownika Projektu zatwierdził Program robót wg. Subklauzuli 8.3 Warunków Kontaktu, nr rev_6/05/2015.