ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

  

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

KONTAKT
   
A A A

O projekcie

 

Pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (Pododcinek „A”)

 

 

Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca.                                     

 

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 05.11.2014 r.
Przekazanie placu budowy: 17.11.2017 r.
Zakończenie robót: 22.03.2017 r.

 

 

Numer Kontraktu: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-05/13

Wartość kontraktu wg. umowy: 292 291 844,56 pln

 Pododcinek przebiega przez tereny powiatu Ostródzkiego, gmin Miłomłyn oraz Ostróda. Początek projektowanej drogi znajduje się w km 134+906,14 istniejącej DK7 (km 0+00,00 wg projektu) na początku obwodnicy Miłomłyna, zaś koniec na wysokości km 144+283 istniejącej DK7 (km 9+163 wg projektu) gdzie będzie się łączył z projektowanym północnym odcinkiem obwodnicy Ostródy. Trasa drogi ekspresowej na długości 9,163km pokrywa się z istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 7. Początkowy odcinek drogi biegnie przez teren pojezierza Iławskiego o urozmaiconej rzeźbie terenu w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i usługowej miasta Miłomłyn. W km 1+135,21 droga przebiega nad Kanałem Elbląskim, który jest wpisany do rejestru zabytków klasy zerowej. Od km 3+400 do końca odcinka droga biegnie przez kompleksy leśne, tereny o urozmaiconej rzeźbie terenu. W km 7+070 droga przebiega pomiędzy Jeziorem Piławki, a Jeziorem Drwęckim, które położone jest w obszarze NATURA 2000.

 

OPIS WĘZŁÓW I ICH SCHEMATY

 

Skład Zespołu Konsultanta- Zespół Inzyniera Rezydenta na pododcinku A

  

Obiekty inżynierskie Pododcinka A:

 

MS-2


MS-2  Most nad Kanałem Elbląskim w km 1+135,21
W miejsce starego obiektu na drodze DK 7 zaprojektowano jednoprzęsłową, żelbetową ramę, której rygiel stanowi żelbetowa płyta ułożona na prefabrykowanych belkach T24. Obiekt posadowiony będzie na prefabrykowanych palach żelbetowych wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.  
Dane ogólne:
•    długość całkowita 28,9 m (w końcach skrzydeł) + 10 m muru oporowego
•    rozpiętość teoretyczna 24,5 m
•    szerokość całkowita 36,0 m

   

 

WS-3


WS-3 wiadukt w ciągu drogi S7 w km 2+607,76
W miejscu istniejącego wiaduktu powstanie konstrukcja tunelowa w postaci jednoprzęsłowej zamkniętej ramy żelbetowej. Obiekt zostanie posadowiony na płycie dennej.  
Dane ogólne:
•    długość całkowita 14,7 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 10,78 m
•    szerokość całkowita 39,40 m   

 

 

WS-4


WS-4 wiadukt w ciągu drogi S7 w km 3+040,15
W miejscu istniejącego wiaduktu powstanie jednoprzęsłowa, żelbetowa rama, której rygiel stanowi płyta żelbetowa. Konstrukcja posadowiona będzie na prefabrykowanych palach żelbetowych wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.
Dane ogólne:
•    długość całkowita 21,90 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 16,22 m
•    szerokość całkowita 43,25 m
      

 

 

WS-6


WS-6 wiadukt w ciągu drogi S7 w km 6+184,50
W ciągu projektowanej drogi S7 powstanie  trójprzęsłowy wiadukt o konstrukcji stalowej z dźwigarów blachownicowych zespolonych z współpracującą płytą żelbetową pomostu. Obiekt posadowiony zostanie na prefabrykowanych palach wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.     
Dane ogólne:
•    długość całkowita 177,66 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna  48,0+63,0+48,0 = 159,0 m
•    szerokość całkowita 35,4 m

 

 

MS-7


MS-7  most w ciągu drogi S-7 w km 7+077,50 
W ciągu projektowanej drogi S7 powstanie pięcioprzęsłowy most o konstrukcji z betonu spręzonego. Pod kazdą jezdnią znajdować się będą cztery dźwigary kablobetonowe. Obiekt posadowiony zostanie na żelbetowych palach wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.  
Dane ogólne:
•    długość całkowita 257,66 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 40,0+48,0+63,0+48,0+40,0 = 239,0 m
•    szerokość całkowita 36,0 m

 

 

 

MD-7.1


MD-7.1 most nad kanałem jeziora Piławki w ciągu drogi DZ8/A  w km 3+992,50
W ciągu projektowanej drogi dojazdowej DZ8/A powstanie  trójprzęsłowy most o konstrukcji z betonu spręzonego. Płyta pomostu wsparta będzie na dwóch dźwigarach kablobetonowych. Obiekt zostanie posadowiony na palach żelbetowych wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.
Dane ogólne:
•    długość całkowita 99,36 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 26,0+35,0+26,0 = 87,0 m
•    szerokość całkowita 11,0 m
   

 

 

WS-8WS-8 wiadukt w ciągu drogi S7 w km 8+561,66
W ciągu projektowanej drogi S7 powstanie powłokowa konstrukcja z blachy falistej. Konstrukcja stalowa będzie współpracowała z zalegającym nad nią ośrodkiem gruntowym. Obiekt posadowiony będzie bezpośrednio na żelbetowych ławach fundamentowych.
Dane ogólne:
•    długość całkowita 59,0 m
•    rozpiętość maksymalna 12,08 m

 

 

DPD - 2.1

 

DPD - 2.1 dolne przejście dla zwierząt w ciagu drogi S7, w km 1+097,85 
Od strony północnej Kanału Elbląskiego przed mostem MS-2 zaprojektowano przejście dla średnich zwierząt. Obiekt będzie jednoprzęsłową żelbetową ramą, której rygiel stanowi płyta żelbetowa. Przewidziano posadowienie pośrednie konstrukcji na prefabrykowanych palach żelbetowych wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.
Dane ogólne:
•    długość całkowita 19,8 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 15,7 m

•    szerokość całkowita 36,0 m

 

 

DPD - 2.2

 

DPD - 2.2 dolne przejście dla zwierząt w ciagu drogi S7, w km 1+250,00 
Od strony południowej Kanału Elbląskiego przed mostem MS-2 zaprojektowano przejście dla średnich zwierząt. Obiekt będzie jednoprzęsłową żelbetową ramą, której rygiel stanowi płyta żelbetowa. Przewidziano posadowienie pośrednie konstrukcji na prefabrykowanych palach żelbetowych wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40 x 40 cm.
Dane ogólne:
•    długość całkowita 19,8 m (w końcach skrzydeł)
•    rozpiętość teoretyczna 15,7 m

•    szerokość całkowita 36,0 m

 

 

DPG-5

DPG-5  górne przejście dla zwierząt nad drogą S-7 w km 5+341,66

 

W miejscu korytarza ekologicznego powstanie górne przejście dla zwierząt w postaci obiektu składającego się z żelbetowego łuku nad drogą S7 i powłok z blach falistych nad każdą z dróg równoległych. Łuk żelbetowy o przekroju płytowym zostanie posadowiony pośrednio na palach wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40x40 cm, a posadowienie konstrukcji powłok z blach falistych przyjęto jako bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych.

Dane ogólne:

 • długość konstrukcji:
 • łuku żelbetowego – 82,0 m
 • powłoki nad drogą DD7/A – 89,0 m
 • powłoki nad drogą DZ8/A – 89,5 m
 • długość przejścia dla zwierząt w osi – 143,9 m
 • minimalna szerokość przejścia – 50,0

 

 


 

 • Przejścia ekologiczne
 • Przejście ekologiczne PE1/A w km 3+541
 • Przejście ekologiczne (zespolone) PD1/A+PE2/A w km 3+590
 • Przejście ekologiczne PE3/A w km 3+640
 • Przejście ekologiczne PE4/A w km 3+898
 • Przejście ekologiczne PE5/A w km 4+020
 • Przejście ekologiczne PE6/A w km 4+103
 • Przejście ekologiczne (zespolone) PD2/A+PE7/A w km 4+531
 • Przejście ekologiczne PE8/A w km 4+570
 • Przejście ekologiczne PE9/A w km 8+421
 • Przejście ekologiczne PE10/A w km 8+471
 • Przejście ekologiczne PE11/A w km 8+520
 • Przejście ekologiczne PE12/A w km 8+613
 • Przejście ekologiczne PE13/A w km 8+661
 • Przejście ekologiczne PE14/A w km 8+740
 • Przejście ekologiczne PE15/A w km 8+780
 •  
 • Duże przejścia ekologiczne
 • DPD - 2.1

 • DPD - 2.1  Dolne przejście dla zwierząt w km 1+097,85
 • Od strony północnej Kanału Elbląskiego przed mostem MS-2, pod drogą ekspresową S-7 zaprojektowano przejście dla średnich zwierząt. Obiekt  będzie jednoprzęsłową, żelbetową ramą posadowioną na wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych.    
 • Dane ogólne:
 • •    długość całkowita 19,8 m (w końcach skrzydeł)
 • •    rozpiętość teoretyczna 15,7 m
 • •    szerokość całkowita 36,0 m
 •  
 • DPD - 2.2

 • DPD - 2.2  Dolne przejście dla zwierząt w km 1+250,00
 • Od strony południowej Kanału Elbląskiego za mostem MS-2, pod drogą ekspresową S-7 zaprojektowano przejście dla średnich zwierząt. Obiekt  będzie jednoprzęsłową, żelbetową ramą posadowioną na wbijanych prefabrykowanych palach żelbetowych.  
 • Dane ogólne:
 • •    długość całkowita 19,8 m (w końcach skrzydeł)
 • •    rozpiętość teoretyczna 15,7 m
 • •    szerokość całkowita 36,0 m  
 •  
 • DPG - 5

 • DPG - 5  Górne przejście dla zwierząt w km 5+341,66
 • W miejscu korytarza ekologicznego powstanie górne przejście dla zwierząt w postaci obiektu składającego się z żelbetowego łuku nad drogą S7 i powłok z blach falistych nad każdą z dróg równoległych. Łuk żelbetowy o przekroju płytowym zostanie posadowiony pośrednio na palach wbijanych o wymiarach przekroju poprzecznego 40x40 cm, a posadowienie konstrukcji powłok z blach falistych przyjęto jako bezpośrednie na żelbetowych ławach fundamentowych.
 • Dane ogólne:
 • •    długość konstrukcji łuku żelbetowego 82,0 m
 • •    powłoka nad drogą DD7/A 89,0 m
 • •    powłoka nad drogą DZ8/A 89,5 m
 • •    długość użytkowa przejścia dla zwierząt w osi 143,9 m
 • •    minimalna szerokość 50 m
 •  
 • Przepusty z rur stalowych
 •  
 • Przepust Ø150 w km 8+580,00
 • Przepust Ø120  węzeł „Miłomłyn Północ” - łącznica B km 0+130,00
 • Przepust Ø120  węzeł „Miłomłyn Północ” - łącznica C km 0+210,00
 • Przepust Ø120  węzeł „Miłomłyn Północ” - łącznica C km 0+127,50
 • Przepust Ø120  węzeł „Miłomłyn Północ” - łącznica D km 0+170,00
 • Przepust Ø80 węzeł „Miłomłyn Południe” - łącznica A km 0+050,00
 •  
 •  Branża sanitarna
 • Kanalizacja deszczowa i urządzenia oczyszczające
 • Budowa kanałów deszczowych
 • Budowa 17 kompletów urządzeń oczyszczających ścieki opadowe
 • Budowa 11 zbiorników retencyjnych infiltrujących i oczyszczających wody opadowe
 • Przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Kolizja KS-1 – przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 160 mm
  (km 0+500)
 • Kolizja KS-2 – przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 160 mm
  (km 1+747)
 • Kolizja W-11 – przebudowa wodociągu DN 90 mm (km 1+745)
 • Kolizja W-1 – przebudowa wodociągu DN 90 mm (km 2+650)
 • Kolizja W-3 – przebudowa wodociągu DN 160 mm (km 3+073)
 • Kolizja W-2 – przebudowa wodociągu DN 110 mm (km 3+005)
 • Kolizja KS-3 – przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 90 mm
  (km 3+075)
 • Kolizja W-10 – przebudowa wodociągu DN 110 mm (km 7+356)
 • Kolizja KS-10 – przebudowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 250 mm
  (km 7+360)
 • Kolizja W-10’ – przebudowa wodociągu DN 90 mm (km 7+250)
 • Przebudowa urządzeń wodnych i melioracyjnych
 • Umocnienie brzegów Kanału Elbląskiego w rejonie obiektu MS-2 w km 1+136,21
 • Przebudowa kanału łączącego jezioro Piławki i jezioro Drwęckie w rejonie obiektu MS-7 w km 7+077,5 
 •  
 • Energetyka
 • Budowa oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem
 • Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na węźle „Miłomłyn Północ”
 • Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego na węźle „Miłomłyn Południe”
 • Budowa oświetlenia drogowego pod obiektem WS-4
 • Budowa oświetlenia tunelowego w 3 przejazdach pod obiektem DPG-5
 • Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A. o/Olsztyn
 • Przebudowa linii napowietrznych nn-04 kV
 • Przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV
 • Budowa linii kablowych nn-04 kV
 • Budowa linii napowietrznych SN-15 kV
 • Przebudowa słupowej stacji transformatorowej
 •  
 • Telekomunikacja
 • Kolizja nr 1 – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych TP S.A. znajdujących się w ul. Młynarskiej w Miłomłynie (km 0+490)
 • Kolizja nr 2 – przebudowa kabla ziemnego TP S.A. typu XzTKMXpw 5×4×0,8 znajdujących się po wschodniej stronie drogi lokalnej krzyżującej się z drogą S7 (km 1+803)
 • Kolizja nr 3 – przebudowa kabla ziemnego TP S.A. znajdujących się po wschodniej stronie tunelu krzyżującego się z drogą S7 (km 2+623)
 • Kolizja nr 4 i 5 – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych ułożonych wzdłuż ul. Twardej (km 3+027, km 3+046)
 • Kolizja nr 6 – przebudowa linii napowietrznej z odgałęzieniami i części kabla ziemnego (od km 3+785 do km 7+546)
 • Kolizja nr 7 – przebudowa linii napowietrznej przebiegającej wzdłuż istniejącej DK-7 i odgałęzienia do ośrodka „Bajka” (od km 8+694 do km 9+340)
 • Budowa kanalizacji kablowej teletechnicznej (kanału technologicznego) wzdłuż drogi S7
 •  
 •