ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

  

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

   
A A A

Kalendarium

    W dniu 13.09.2016 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

 

 1. Wiadukt drogowe WS-6, jezdnia lewa usytuowana w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 6+184,5 wraz z nawierzchnią znajdującą się na tym obiekcie na odcinku od km 6+104,75 do km 6+267,35

 

 2. Wiadukt drogowe WS-4, jezdnia prawa usytuowana w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 3+040,15 wraz z nawierzchnią znajdującą się na tym obiekcie jezdnia prawa od km 3+032 do km 3+048 oraz jezdnia lewa od km 3+032,04 do km 2+048,26

 

  3. Odcinki drogi ekspresowej S7:

        - jezdnia prawa od km 1+257,85 do km 2+602

        - jezdnia prawa od km 2+613 do km 2+800

     - jezdnia prawa od km 3+000 do km 3+032

     - jezdnia prawa od km 3+048 do km 6+040

     - jezdnia prawa od km 7+380 do km 9+163

 


 

 W dniu 12.09.2016 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

 

  1. Wiadukt drogowe WS-3, jezdnia prawa usytuowana w ciągu drogi ekspresowej S7 w km 2+607,76 wraz z nawierzchnią drogi znajdującej się na tym obiekcie jezdni lewej i prawej na odcinku od km 2+602 do km 2+613

 


 

      W dniu 11.05.2016 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

 

   1. Droga Ekspresowa S7 jezdnia lewa od km 2+820 do km 2+950

     2. Łącznica "A" Węzeł Miłomłyn Południe km 0+000 do km 0+159,63 

     3. Łącznica "B" Węzeł Miłomłyn Południe km 0+000 do km 0+111,01

     4. Łącznica "C" Węzeł Miłomłyn Południe km 0+159,63 do km 0+265

     5. Droga Ekspresowa S7 jezdnia prawa od km 0+290 do km 1+030

  


   

   W dniu 17.11.2015 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

   drogi ekspresowej S7 - jezdnia prawa - od km 0+000 do km 0+950,

   1. Łącznicy A km 0+000 - 0+255,11,

   2. Łącznicy B km 0+000 - 0+271,45,

   3. Łącznicy C km 0+000 - 0,256,28,

   4. Łącznicy D km 0+000 -0+272 węzła Miłomłyn Północ

 


 

   W dniu 06.11.2015 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

   Przejazdu gospodarczego WS-3 jezdnia lewa (wiadukt drogowy) w km 2+607,76 drogi ekspresowej S7

 


   

  W dniu 15.10.2015 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Wykonawcę w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, udzielił pozwolenia na użytkowanie w zakresie:

    1. Drogi zbiorczej DZ8/A od km 3+580 do km 3+948,26, oraz od km 4+036,74 do km 5+070

    2. Obiektu mostowego MD-7.1 nad kanałem jeziora Piławki, w km 3+992,50

    3. Drogi gminnej DG1/A od km 0+000 do km 0+197 oraz od km 0+253 do 0+423,64

 


 

    W dniu 15.10.2015 r. Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie:

    1. Drogowego obiektu mostowego MD 7.1 nad kanałem jeziora Piławki, w km 3+992,50,

    2. Drogi zbiorczej DZ8/A w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (pododcinek A).

 


 

    W dniu 31.05.2015 r. na podstawie zaakceptowanej sprzedaży za okres maj 2015 - PŚP nr 7, Wykonawca osiągnął Kamień Milowy. Wartość zaakceptowanego przerobu wraz z materiałami – 21,37% wartości ceny kontraktowej ( 62 460 193,35 PLN brutto).

 

  17.11.2014  przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, w siedzibie biura Kierownik Projektu przekazano oficjalnie Wykonawcy teren budowy.

    

    05.11.2014 podpisanie umowy pomiędzy GDDKiA a Konsorcjum BUDIMEX S.A. - Ferrovial Agroman S.A na realizację „Budowy drogi ekspresowej S7 Elbląg (S22)-Olsztynek (S51) na odcinku Miłomłyn (S7)-Olsztynek (S51), Pododcinek Miłomłyn- Ostróda Północ (Pododcinek „A”)”.