ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

WYKONAWCA

 

 

INŻYNIER

 

 

 

  

NADZÓR AUTORSKI

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

KONTAKT
   
A A A

Kontakt

 ZAMAWIAJĄCY:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie,

al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn

 

Kierownik Projektu: Irena Strzelczyk


 

Biuro Kierownika Projektu

ul. Paderewskiego 3

14-100 Ostróda

tel.  89 642 71 60

 

e-mail: istrzelczyk@gddkia.gov.pl

 

 

 


 

 

NADZÓR INWESTORSKI  konsorcjum

 

ZBM Inwestor Zastępczy Spółka Akcyjna - Lider,

ul. Jagiellońska 88, B. 51BC, lok. 36  03-215 Warszawa,

 

Safege S.A.S. - Partner

Parc de L’ille, 15/27 rue du Port 92 000 Nanterre reprezentowany przez

Safage S.A. Oddział w Polsce

ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  

Inżynier Kontraku:Jan Zaborowski


 

Biuro Inżyniera Kontraktu:

ul. Gizewiusza 34 A

14-100 Ostróda

 

tel/fax 603 302 831

 

e-mail: S7.ostroda@zbm.com.pl

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INŻYNIERA REZYDENTA - Pododcinek A

   

NADZÓR AUTORSKI:

 

Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk

 

tel. 58 524 41 00

 

e-mail: biuro@tgd.pl

www.tgd.pl

  

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

  

Arcadis Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22a

02-675 Warszawa

T +48 22 203 20 00

F +48 22 203 20 01

e-mail: info-pl@arcadis.com

https://www.arcadis.com/pl/polska/

 
 

WYKONAWCA:

  

Budimex S.A. Lider,

ul. Stawki 40,  01-040 Warszawa

Ferrovial Agroman S.A.- Partner,

Campo de las Naciones, Ribera del loria 42, 28042 Madryt, Hiszpania

 

 

Dyrektor Kontraktu: Bartosz Alejski

 

 


 

 

BIURO WYKONAWCY:  

 

Budimex S.A.

ul. Szczęsne 25b

10-687 Olsztyn

 

tel. 797 335 164

 

 

e-mail: agnieszka.czaplinska@budimex.pl