ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA - Strabag Infrastruktura południe

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

   

Aktualności

   

W przyszłym tygodniu ma zostać udostępniony kierowcom odcinek „siódemki” Rychnowo — Olsztynek. Jeszcze w grudniu drogowcy planują oddać kolejny odcinek S7 koło Ostródy i drogę S51 Olsztynek — Olsztyn. czytaj więcej >>> 

 


 

Kolejny odcinek ekspresowej „siódemki” oddany kierowcom.

 

Na razie to 9 kilometrów drogi ekspresowej koło Ostródy, ale do końca roku cała „siódemka” w regionie ma być już gotowa. Tak zapewnił w piątek minister Jerzy Szmit na otwarciu drogi w Grabinieczytaj więcej >>> 

 

 


 

Kolejny odcinek ekspresowej "siódemki" gotowy! Będzie mniej utrudnień.

 

W piątek o godzinie 12 przy udziale ministrów i przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego otwarty zostanie kolejny fragment S7. Nowy odcinek Ostróda Południe-Rychnowo, wraz z węzłami ma długość około 12 kilometrów. W budowie znajdują się obecnie dwa odcinki S7 o długości 20,8 km, których zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku. czytaj więcej >>> 

 


  

W dniu 07.09.2017r. Inżynier Kontaktu wystawił Świadectwo Przejęcia dla całości robót.

 

W dniu 24.08.2017r. obradowała Komisja Odbioru Ostatecznego Zamawiającego. 

 

W dniu 09.08.2017r. Wykonawca złożył pismo dot. zakończenia robót oraz wniosek o wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

 

 


 

Warmińsko- Mazurski Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie wydał :

   

Decyzja nr 200/zrid/17 – przepust PD1 usytuowany pod drogą wjazdową do MOP Grabin P w km projektowanym drogi wjazdowej 0+131,13,

 

Decyzja nr 201/zrid/17 – przepust PD2 usytuowany pod drogą wjazdową do MOP Grabin P w km projektowanym drogi wjazdowej 0+574,36,

 

Decyzja nr 202/zrid/17 – przepust PD3/C usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 21+560,00,

 

Decyzja nr 203/zrid/17 – przepust PD4/C usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 25+700,00,

 

Decyzja nr 204/zrid/17 – przepust PD5/C usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 27+500,00,

 

Decyzja nr 205/zrid/17 – przejście ekologiczne (zespolone) PD1/C+PE21/C usytuowane pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 20+320,00,

 

Decyzja nr 206/zrid/17 – przepust PE1/C usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 27+200,00,

 

 Decyzja nr 207/zrid/17 – przepust PE2/C usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 20+520,00,

 Decyzja nr 213/zrid/17 – most drogowy MS-22 usytuowany pod drogą ekspresową S7 km projektowanym 19+224,5.

 


 

Objazd drogi powiatowej nr DP 1241N zgodnie z wprowadzoną w dniu 27.07.2017 tymczasową organizacją ruchu.  mapa 1, mapa 2, mapa 3

 


 

Kiedy skończą budować najważniejsze drogi na Warmii i Mazurach? Sprawdź postęp prac.

Budowa drogi ekspresowej Olsztyn-Olsztynek, obwodnicy Olsztyna i Ostródy to jedne z najważniejszych inwestycji drogowych województwa. Sprawdziliśmy, jak idą prace i kiedy będziemy mogli pojechać nowymi drogami. czytaj więcej >>> 

 


   

    ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU WD-23

 


 

 

   ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU WD-21

 


      

    PROJEKT TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

      Budowa Drogi Ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek

      Zadanie nr 1: Ostróda - Rychnowo pododcinek C1

 

      OBJAZD BUDOWY WIADUKTU DROGOWEGO WD-21, km 18+845 (km DK7 154+000)

 

   

 

       Program:

         Dnia 22.12.2015r. Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zaakceptował Program Zmiana 1.3. 

 

    GAZETA OLSZTYŃSKA - Coraz bliżej "ekspresówki" między Olsztynkiem a Miłomłynem 

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszacowała dotychczasowe postępy prac przy budowie drogi ekspresowej między Miłomłynem a Olsztynkiem. Największy odnotował odcinek A, gdzie zaawansowanie prac osiągnęło około 40 procent  CZYTAJ WIĘCEJ >