ZAMAWIAJĄCY

 
 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

WYKONAWCA - Strabag Infrastruktura południe

 

 

PODWYKONAWCY

 

MIR, CUPT

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

  

 

   

Kalendarium

Zestawienie pozwoleń na użytkowanie >>>

 

 


 

Postęp robót: Programu rzeczowo-finansowego Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu:

 

 

Dnia 13 maja 2015 r  Wykonawca złożył do zatwierdzenia Program 0.0 (21 dni od rozpoczęcia)

 

Dnia 22 maja 2015 r zostały zgłoszone uwagi do Programu 0.0 .

  

Dnia 29 maja Wykonawca złożył do zatwierdzenia Program zmiana 0.1.

  

Dnia 12.06.2015 r. zostały zgłoszone uwagi do Programu zmiana 0.1.

 

Dnia 17.06.2015 r. Wykonawca złożył do Inżyniera Program Robót zmiana 0.2. 

 

Dnia 22.07.2015 r. Program Robót  Zmiana 0.2 został zatwierdzony.

 

Dnia 15.09.2015r. Nadzór wystąpił do Wykonawcy o aktualizację Programu Zmiana 0.2.

 

Dnia 21.09.2015r. Wykonawca zwrócił się do Nadzoru o wydłużenie terminu przedłożenia aktualizacji Programu Zmiana 0.2. 

 

Dnia 24.09.2015r. Nadzór wyznaczył Wykonawcy termin - 9.10.2015r. na złożenie aktualizacji Programu Zmiana 0.2.

 

Dnia 9.10.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.0

 

Dnia 23.10.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.0

 

Dnia 29.10.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.1 

 

Dnia 12.11.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.1

 

Dnia 19.11.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.2 

 

Dnia 02.12.2015r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 1.2

 

Dnia 09.12.2015r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 1.3

 

Dnia 22.12.2015r. Program Zmiana 1.3 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu. 

 

Dnia 29.04.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.0.

 

Dnia 11.05.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.0.

 

Dnia 18.05.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.1.

 

Dnia 31.05.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.1.

 

Dnia 07.06.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.2.

 

Dnia 17.06.2016r. Nadzór przekazał Wykonawcy uwagi do Programu Zmiana 2.2.

 

Dnia 24.06.2016r. Wykonawca złożył do Nadzoru Program Zmiana 2.3.

 

Dnia 15.07.2016r. Program Zmiana 2.3 został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu 

 

Dnia 27.09.2017r. Podpisanie Aneksu nr3 do umowy nr GDDKi-O/OL-R2-R1-2811-09/13 Zadanie nr 1 z dnia  22.04.2015, zmieniającego czas na ukończenie robót oraz zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania. Czas na ukończenie 20 miesięcy i 49 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia. 

Maksymalna wartość zobowiązania 109, 81 % kwoty brutto.

 

Kamień milowy

   

Wykonawca w terminie 7 miesięcy od daty rozpoczęcia (nie wliczając okresu zimowego od 15.12 do 15.03) czyli do dnia 22.11.2015r. powinien osiągnąć założoną Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień Milowy) tj. 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej:

  

C1 – 59 840 973,00 zł brutto;

 

Z analizy Dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę oraz Robót a także zgromadzonych na potrzeby Kontraktu zatwierdzonych i potwierdzonych przez Inżyniera Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu Inżynier poświadczył, iż na dzień 22.11.2015r. 

 

Wykonawca wykonał Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania w wysokości  przewidzianej Kontraktem  osiągając zaawansowanie:

  

C1 – 59 992 725,45 zł brutto;

 

Zamawiający dnia 27.01.2016r. uzgodnił przedłożone analizy dot. wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania.

 

 


 Archeologia >>>