ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Most Grota 22.10.2014

Most Grota 22.10.2014
  

Zrywanie asfaltu
Rozpoczęto rozbiórkę nawierzchni jezdni południowej Mostu Grota. Zdjęcie wykonane po wschodniej stronie w kieunku Wisły, po lewej stronie widoczna zamknięta łącznica zjazdowa w kierunku zachód-południe.