ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Kontakt

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Warszawie

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
tel. 22 209 25 00 fax. 22 698 60 45

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

 

- - -

 

BIURO INŻYNIERA KONTRAKTU:

Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy SA.

 ul. Jagiellońska 88, budynek 51 BC, wejście 14

03-215 Warszawa

www.zbm.com.pl

 

 - - -

 

 WYKONAWCA:

METROSTAV S.A.

Oddział w Polsce

ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała
 
Biuro Budowy S8

ul.Jagiellońska 88

00-992 Warszawa

Email: biuro@metrostav.pl


www.metrostav.cz 
 

 

 - - -

 

 INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU:

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Główna siedziba:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

www.mir.gov.pl

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00 - 874 Warszawa
tel. (+48 22) 375 88 88

http://www.gddkia.gov.pl/

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01

http://www.cupt.gov.pl/

 

 

Program Infrastruktura i Środowisko

http://www.pois.gov.pl/