ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Konkurs II edycja

Spośród kilkudziesięciu nadesłanych zdjęć do drugiego etapu konkursu Komisja Konkursowa wybrała sześć fotografii. To  zdjęcia, które spełniają wymagania regulaminu - zostały zrobione przed sierpniem 2013 roku  i  przedstawiają Most Grota.  Przypominamy, że kolejnym warunkiem, jaki musiał zostać spełniony  było  przysłanie wraz ze zdjęciem oświadczenia o prawie do dysponowania prawami autorskimi. Zapraszamy do głosowania!


 

 

 

 

Konkurs fotograficzny o Moście Grota-Roweckiego!

Już 16 kwietnia rusza fotograficzny konkurs, w którym internauci będą głosowali na archiwalne zdjęcia mostu Grota-Roweckiego wykonane przez mieszkańców, nie później niż w sierpniu 2013 roku. Będzie to niepowtarzalna okazja do zdobycia stalowego fragmentu mostu gen. S. Grota-Roweckiego. Zwycięzcy staną się posiadaczami wyjątkowej pamiątki z jednej z największych przepraw w Warszawie. Most gen. S. Grota-Roweckiego, wybudowany na przełomie lat 70. i 80., przechodzi obecnie gruntowny remont, w wyniku którego pod koniec 2015 roku stanie się częścią trasy S8 i północnej obwodnicy Warszawy. Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, miasto stołeczne Warszawa oraz Metrostav Polska wykonawcę kontraktu.

 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do 30 kwietnia, pamiątkowej fotografii upamiętniającej most gen. S. Grota-Roweckiego na adres mostgrota@gddkia.gov.pl. Zdjęcie nie może być wykonane później niż w sierpniu 2013 r. Spośród nadesłanych zdjęć konkursowych Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu m. st. Warszawy oraz Metrostav Polska, wybierze do 20 fotografii, które zostaną zamieszczane na oficjalnych stronach projektu (www.s8powazkowska-modlinska.pl i www.mostgrota.pl), gdzie odbędzie się głosowanie. Internauci przez następne 2 tygodnie będą mogli głosować na ulubione zdjęcia (każdy ma możliwość oddania 1 głosu na dowolnie wybraną fotografię). Nagrodzeni zostaną autorzy 5 zdjęć, które otrzymają największą liczbę głosów. Dodatkowo spośród osób głosujących na nadesłane zdjęcia zostanie wylosowana jedna, która również otrzyma pamiątkowy fragment Mostu Grota-Roweckiego.

 

Szczegółowy regulamin konkursu znajdziesz  tutaj.

Po zakończeniu konkursu fotograficznego Komisja wylosuje 3 osoby, które w 2015 rok zostaną zaproszone na specjalnie zorganizowaną wycieczkę po terenie inwestycji:

  • jedna z osób nagrodzonych w konkursie,
  • jedna z osób głosujących (ta sama, która otrzyma pamiątkowy fragment Mostu Grota),
  • jedna osoba, która zgłosiła się do konkursu jednak nie otrzymała nagrody. 

 

  

 


 


Zakończył się pierwszy etap konkursu. Bardzo dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę. To jeszcze nie koniec!