ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

10.06.2015r. ul. Jagiellońska

10.06.2015r. ul. Jagiellońska
  

Zabezpieczanie łącznicy

Przy ul. Jagiellońskiej, nad torowiskiem rozpoczęto prace nad zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu łącznicy zjazdowej (w relacji zachód-południe). Na tak przygotowaną powierzchnię będzie można w przyszłości nanosić powłoki malarskie