ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

06.08.2014r. wiadukt nad Wisłostradą

06.08.2014r. wiadukt nad Wisłostradą
  

Warstwa wiążąca na wiadukcie

 

Na wiadukcie nad Wisłostradą (obiekt 54T) rozpoczęto układanie warstwy wiążącej na drugim pasie ruchu.
Na zdjęciu widoczny rozściełacz do wyrównywania warstwy wiążącej z asfaltu lanego. Jest ona  posypywana grysem,  w celu poprawienia przyczepności dla  następnej warstwy ścieralnej