ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu marcu 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu marcu 2015
  

Marzec 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-05

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-05

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-03-05

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-03-05

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-03-05

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-03-05

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-05

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-05

Fot. 5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-05

Fot. 5. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-05

Fot. 6. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wisłostrada_2015-03-05

Fot. 6. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wisłostrada_2015-03-05

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-03-05

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-03-05

Fot. 8. most Grota_2015-03-05

Fot. 8. most Grota_2015-03-05

Fot. 9. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-04

Fot. 9. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-04

Fot. 10. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węzle Modlińska_2015-03-05

Fot. 10. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węzle Modlińska_2015-03-05

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-05

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-05

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-05

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-05

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-12

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-12

Fot. 14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-12

Fot. 14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-12

Fot. 15. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2015-03-12

Fot. 15. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2015-03-12

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-03-12

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-03-12

Fot. 17. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-03-12

Fot. 17. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-03-12

Fot. 18. most Grota_2015-03-12

Fot. 18. most Grota_2015-03-12

Fot. 19. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 19. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 20. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 20. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 21. estakada łączaca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińska_2015-03-12

Fot. 21. estakada łączaca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińska_2015-03-12

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-12

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-12

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-12

Fot. 24.  remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-03-19

Fot. 24. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-03-19

Fot. 25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-03-19

Fot. 25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-03-19

Fot. 26. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-19

Fot. 26. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-19

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-19

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-19

Fot. 28. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-03-19

Fot. 28. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-03-19

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-03-19

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-03-19

Fot. 30. most Grota_2015-03-19

Fot. 30. most Grota_2015-03-19

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-19

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-19

Fot. 32. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-03-20

Fot. 32. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-03-20

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-19

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-19

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwislańskim_2015-03-19

Fot. 34. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwislańskim_2015-03-19

Fot. 35. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-26

Fot. 35. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-03-26

Fot. 36. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-03-26

Fot. 36. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-03-26

Fot. 37. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-26

Fot. 37. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-03-26

Fot. 38. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-26

Fot. 38. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-03-26

Fot. 39. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 39. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 40. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 40. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 41.  łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 41. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe – wschód na węźle Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 42. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 42. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-03-26

Fot. 43. most Grota_2015-03-26

Fot. 43. most Grota_2015-03-26

Fot. 44. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-26

Fot. 44. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-03-26

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-26

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-03-26