ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu listopad 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu listopad 2014
  

Listopad 2014

Fot. 1. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-11-05

Fot. 1. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-11-05

Fot. 2. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 2. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 3. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 3. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 4. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 4. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2014-11-05

Fot. 5. most Grota_2014-11-05

Fot. 5. most Grota_2014-11-05

Fot. 6. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-05

Fot. 6. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-05

Fot. 7. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańkim_2014-11-05

Fot. 7. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańkim_2014-11-05

Fot. 8. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-05

Fot. 8. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-05

Fot. 9. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-11-20

Fot. 9. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-11-20

Fot. 10. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka oraz kladka wschodnia przy wiadukcie tramwajowym_2014-11-20

Fot. 10. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka oraz kladka wschodnia przy wiadukcie tramwajowym_2014-11-20

Fot. 11. remontowana kladka w ciagu ul. Kolektorskiej_2014-11-20

Fot. 11. remontowana kladka w ciagu ul. Kolektorskiej_2014-11-20

Fot. 12. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-11-20

Fot. 12. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-11-20

Fot. 13. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne i mur oporowy z grodzic stalowych_2014-11-20

Fot. 13. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne i mur oporowy z grodzic stalowych_2014-11-20

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2014-11-20

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2014-11-20

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wislostrada_2014-11-20

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wislostrada_2014-11-20

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-11-20

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-11-20

Fot. 17. most Grota_2014-11-20

Fot. 17. most Grota_2014-11-20

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-20

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-20

Fot. 19. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-11-20

Fot. 19. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-11-20

Fot. 20. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-20

Fot. 20. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-20

Fot. 21. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-11-26

Fot. 21. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-11-26

Fot. 22. wyburzany wiadukt nad ulicą Hłaski i Gdańskiej_2014-11-26

Fot. 22. wyburzany wiadukt nad ulicą Hłaski i Gdańskiej_2014-11-26

Fot. 23. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-11-26

Fot. 23. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-11-26

Fot. 24. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-11-26

Fot. 24. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-11-26

Fot. 25. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-11-26

Fot. 25. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2014-11-26

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-11-26

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-11-26

Fot. 27. most Grota_2014-11-26

Fot. 27. most Grota_2014-11-26

Fot. 28. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-26

Fot. 28. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-26

Fot. 29. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-26

Fot. 29. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2014-11-26

Fot. 30. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-11-26

Fot. 30. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2014-11-26

Fot. 31. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-26

Fot. 31. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-11-26

Fot. 32. remontowana łącznica w relacji zachód - południe na węźle Modlińska_2014-11-26

Fot. 32. remontowana łącznica w relacji zachód - południe na węźle Modlińska_2014-11-26