ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu lipcu 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu lipcu 2015
  

Lipiec 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-02

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-02

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-02

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-02

Fot. 3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-07-02

Fot. 3. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-07-02

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-02

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-02

Fot. 5. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-02

Fot. 5. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-02

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-07-02

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-07-02

Fot. 7. most Grota_2015-07-02

Fot. 7. most Grota_2015-07-02

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-02

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-02

Fot. 9. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-02

Fot. 9. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-02

Fot. 10. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-02

Fot. 10. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-02

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-09

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-09

Fot. 12. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-09

Fot. 12. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-09

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-09

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-09

Fot. 14. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 14. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 15. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 15. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostrada_2015-07-09

Fot. 17. most Grota_2015-07-09

Fot. 17. most Grota_2015-07-09

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-09

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-09

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-09

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-09

Fot. 20. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-15

Fot. 20. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-15

Fot. 21. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-15

Fot. 21. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-15

Fot. 22. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-07-15

Fot. 22. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-07-15

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-15

Fot. 23. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-15

Fot. 24. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-15

Fot. 24. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-15

Fot. 25. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-15

Fot. 25. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-07-15

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-07-15

Fot. 26. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-07-15

Fot. 27. most Grota_2015-07-15

Fot. 27. most Grota_2015-07-15

Fot. 28. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-15

Fot. 28. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-15

Fot. 29. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-15

Fot. 29. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-15

Fot. 30. remontowany wiadukt zachodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 30. remontowany wiadukt zachodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 31. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-23

Fot. 31. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-07-23

Fot. 32. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 32. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 33. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-07-23

Fot. 33. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-07-23

Fot. 34. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 34. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-07-23

Fot. 35. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-23

Fot. 35. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-07-23

Fot. 36. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-23

Fot. 36. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-07-23

Fot. 37. most Grota_2015-07-23

Fot. 37. most Grota_2015-07-23

Fot. 38. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-23

Fot. 38. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-23

Fot. 39. remontowana łącznica w relacji zachod - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-23

Fot. 39. remontowana łącznica w relacji zachod - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-23

Fot. 40. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015-07-23

Fot. 40. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015-07-23

Fot. 41. półtunelowe ekrany akustyczne przy Osiedlu Potok na Trasie AK_2015-07-23

Fot. 41. półtunelowe ekrany akustyczne przy Osiedlu Potok na Trasie AK_2015-07-23

Fot. 42. półtunelowe ekrany akustyczne przy Osiedlu Potok na Trasie AK_2015-07-23

Fot. 42. półtunelowe ekrany akustyczne przy Osiedlu Potok na Trasie AK_2015-07-23

Fot. 43. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą_2015-07-23

Fot. 43. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą_2015-07-23

Fot. 44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą_2015-07-23

Fot. 44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą_2015-07-23

Fot. 45. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-07-23

Fot. 45. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2015-07-23

Fot. 46. Most Grota_2015-07-23

Fot. 46. Most Grota_2015-07-23

Fot. 47. Most Grota_2015-07-23

Fot. 47. Most Grota_2015-07-23

Fot. 48.odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim _2015-07-23

Fot. 48.odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim _2015-07-23

Fot. 49. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-23

Fot. 49. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-07-23

Fot. 50. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-23

Fot. 50. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-07-23