ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu lipiec 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu lipiec 2014
  

Lipiec 2014

Fot.1.północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-07-06

Fot.1.północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-07-06

Fot. 2. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-07-06

Fot. 2. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-07-06

Fot. 3. most Grota 2014-07-06

Fot. 3. most Grota 2014-07-06

Fot. 4. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-07-06

Fot. 4. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-07-06

Fot. 5. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska 2014-07-06

Fot. 5. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska 2014-07-06

Fot. 6. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-07-06

Fot. 6. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-07-06

Fot. 7. remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-07-06

Fot. 7. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-07-06

Fot. 8. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-07-06

Fot. 8. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-07-06

Fot. 9. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-06

Fot. 9. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-06

Fot. 10. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-07-06

Fot. 10. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-07-06

Fot. 11. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-07-06

Fot. 11. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-07-06

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-07-06

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-07-06

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-07-25

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-07-25

Fot. 14. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-07-25

Fot. 14. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-07-25

Fot. 15. trasa AK pomiędzy odbudowywanym tunelem w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej, a wiaduktem ul. Słowackiego_2014-07-25

Fot. 15. trasa AK pomiędzy odbudowywanym tunelem w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej, a wiaduktem ul. Słowackiego_2014-07-25

Fot. 16. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-07-25

Fot. 16. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-07-25

Fot. 17. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-25

Fot. 17. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-25

Fot. 18. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2014-07-25

Fot. 18. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiazdzistą_2014-07-25

Fot. 19. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2014-07-25

Fot. 19. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2014-07-25

Fot. 20. most Grota_2014-07-25

Fot. 20. most Grota_2014-07-25

Fot. 21.  odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim i odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-07-25

Fot. 21. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim i odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-07-25

Fot. 22. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-07-25

Fot. 22. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-07-25

Fot. 23. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Maymoncka_2014-07-31

Fot. 23. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Maymoncka_2014-07-31

Fot. 24. most Grota_2014-07-31

Fot. 24. most Grota_2014-07-31

Fot. 25. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-07-31

Fot. 25. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-07-31

Fot. 26. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-07-31

Fot. 26. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-07-31

Fot. 27. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-07-31

Fot. 27. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-07-31

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-07-31

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-07-31

Fot. 29. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-07-31

Fot. 29. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-07-31

Fot. 30. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-31

Fot. 30. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-07-31

Fot. 31. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-07-31

Fot. 31. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-07-31

Fot. 32. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-07-31

Fot. 32. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-07-31

Fot. 33. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-07-31

Fot. 33. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-07-31