ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

17.02.2014 - 23.02.2014


 

Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W nocy z 24 na 25 lutego (w godzinach 22:00 – 5:00) planowane jest zwężenie wschodniej jezdni Wisłostrady (relacja Centrum – Gdańsk) pod Trasą AK do jednego pasa ruchu. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana zostanie dla potrzeb budowy fundamentów północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą. W ciągu dnia ruch odbywać się będzie po obu pasach.

 

-W dniach 14 marca – 30 września planowane jest zamknięcie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Planowane jest utrzymanie ruchu pojazdów na następujących łącznicach:

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – zachód (Centrum – Poznań) na węźle Wisłostrada – do końca marca 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji południe – wschód (Centrum – Marki) na węźle Wisłostrada – do października 2014;

 

·                    łącznica wjazdowa w relacji północ – zachód (Gdańsk – Poznań) na węźle Wisłostrada – do połowy maja 2014;

 

·                    zjazd w relacji wschód – północ na węźle Marymoncka – do września 2014.

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

 -W dniu 19 lutego o godz. 14:00 zwężono obie (zachodnią i wschodnią) jezdnie ul. Modlińskiej o lewe skrajne pasy ruchu w okolicach wjazdu na łącznicę w relacji południe – zachód (ul. Jagiellońska – Poznań). Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb remontu wyżej wymienionej łącznicy i potrwa do 15 lipca.

 

-W nocy z 19 na 20 lutego (w godzinach 22:00 – 5:00) zwężono do jednego pasa ruchu wschodnią jezdnię Wisłostrady (relacja Centrum – Gdańsk) pod Trasą AK. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb budowy fundamentów północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W dniach 19 – 23 lutego w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) wprowadzono przekierowania geometryczne ruchu na pasach jezdni północnej (kierunek zachodni) Trasy AK w okolicach wiaduktu ul. Mickiewicza. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana została dla potrzeb rozbiórki gzymsów wyżej wymienionego wiaduktu.

 

-W dniach 19 – 23 lutego w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) wprowadzono przekierowania geometryczne ruchu na pasach jezdni północnej (kierunek zachodni) Trasy AK w okolicach węzła Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzana została dla potrzeb rozbiórki gzymsów wschodniej części wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK.