ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

15.11.2013 - 22.11.2013

 

-Zamknięto jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Gwiaździstej do węzła Modlińska.

 

-Zwężono obie jezdnie Trasy AK o skrajne lewe pasy ruchu na następujących odcinkach:

 

·         jezdnię południową Trasy AK zwężono na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gwiaździstej;

 

·         jezdnię północną Trasy AK zwężono na odcinku od ul. Gwiaździstej do ul. Mickiewicza.

 

-Wisłostrada:

 

·         W okresie od 15 listopada (godz. 22:00) do 16 listopada (godz. 23.30) zamknięto jezdnię  wschodnią Wisłostrady(kierunek do Gdańska) na wysokości mostu Grota. Ruch pojazdów odbywał się jezdnią zachodnią;

 

·         W okresie od 16 listopada (godz. 23:30) do 18 listopada (godz. 6:30) zamknięto jezdnię zachodnią Wisłostrady(kierunek do Centrum) na wysokości mostu Grota. Ruch pojazdów odbywał się jezdnią wschodnią.

 

Zamknięcia przeprowadzono w związku z procesem rozbiórki wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.

 

-W okresie od 21 listopada (godz. 22:00) do 22 listopada (godz. 05:00) zwężono obydwie jezdnie ul. Modlińskiej (skrajne, lewe pasy ruchu) w rejonie węzła z mostem Grota. Zwężenia przeprowadzono z powodu remontu estakady prowadzącej z ul. Jagiellońskiej na most Grota.

 

-Przywrócono – 23 listopada o godz. 05:00 – ruch samochodowy na ul. Gwiaździstej (przejazd pod Trasą AK).