ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

10.03.2014 - 16.03.2014

 

Planowane zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 18 – 26 marca planowane jest zwężenie jezdni wschodniej ronda ul. Broniewskiego pod wiaduktem Trasy AK do jednego pasa ruchu w ciągu nocy i do dwóch pasów ruchu w ciągu dnia. Natomiast w dniach 26 marca – 3 kwietnia planowane jest zwężenie jezdni zachodniej ronda ul. Broniewskiego pod wiaduktem Trasy AK do jednego pasa ruchu w ciągu nocy i do dwóch pasów ruchu w ciągu dnia. Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie dla potrzeb remontu wiaduktu Trasy AK nad ul. Broniewskiego.

 

 

Przeprowadzone zwężenia i zamknięcia:

 

-W dniach 8 – 14 marca w godzinach 22:00 – 6:00 wprowadzano przekierowania geometryczne ruchu na pasach południowej jezdni Trasy AK (kierunek wschodni) na wysokości węzła Powązkowska. Tymczasowa organizacja ruchu związana była z rozbiórkami gzymsów wschodniego wiaduktu ul. Powązkowskiej nad Trasą AK.

 

-W dniach 10 – 13 marca w godzinach 22:00 – 6:00 oraz w nocy z 13 na 14 marca w godzinach 0:00 – 4:00 wprowadzano przekierowania geometryczne ruchu na pasach południowej jezdni Trasy AK (kierunek wschodni) na wysokości węzła Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu związana była z rozbiórkami gzymsów wschodniego wiaduktu ul. Słowackiego nad Trasą AK.

 

-W dniu 11 marca o godz. 22:00 zamknięto południową połowę peronów przystankowych(zachodniego i wschodniego) na wiadukcie tramwajowym nad Trasą AK na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu związana jest z remontem wiaduktu tramwajowego i planowana jest do 30 maja.

 

-W dniu 14 marca o godz. 22:00 rozpoczęto zamykanie całości jezdni północnej Trasy AK od węzła Powązkowska do węzła Modlińska. Ruch na tym odcinku prowadzony jest jezdnią południową, dwoma pasami w obu kierunkach. Tymczasowa organizacja ruchu planowana jest do 30 września.

 

-W dniu 14 marca zamknięto kładkę dla pieszych nad Trasą AK w ciągu ul. Żelazowskiej. Zamknięcie związane jest z remontem obiektu i planowane jest do 30 września.

 

-W dniach 14/15, 15/16 i 16/17 marca w godzinach 22:00 – 5:00 dokonano zwężeń następujących jezdni Wisłostrady:

 

·                    w nocy z 14 na 15 marca – zwężenie jezdni zachodniej do jednego pasa – ruch poprowadzono lewym skrajnym pasem;

 

·                    w nocy z 15 na 16 marca – zwężenie jezdni zachodniej do jednego pasa – ruch poprowadzono prawym skrajnym pasem;

 

·                    w nocy z 16 na 17 marca – zwężenie jezdni wschodniej do jednego pasa – ruch poprowadzono prawym skrajnym pasem.

 

Tymczasowa organizacja ruchu wprowadzona została dla potrzeb budowy fundamentów północnej części wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą.