ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

07.09.2015-13.09.2015

 

Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

·         W dniu 4 września (od godz. 22.00) planowane jest otwarcie dla ruchu ulicy Adama Mickiewicza, nad Trasą Armii Krajowej, po wykonanym remoncie obiektu 45 T.

 

·         W dniu 4 września (od godz. 22.00) planowane jest otwarcie dla ruchu ulic: Marka Hłaski i Gdańskiej, pod Trasą Armii Krajowej po wykonanym remoncie.

 

 

Przeprowadzone zmiany:

 

·         W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·         W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

·         W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

·          W dniu 20 stycznia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Marymoncka. Zamknięto jezdnię zachodnią ul. Słowackiego oraz łącznicę wjazdową L04L w relacji wschód-południe (Marki – Centrum), a także łącznicę zjazdową L02P na Trasę Armii Krajowej w relacji północ-wschód (Bielany – Marki). Ruch w obu kierunkach na ul. Słowackiego pomiędzy ul. Żeromskiego i ul. Włościańską prowadzony jest (poprzez przewiązki) jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18T. Relacja wschód południe (Marki-Centrum) jest prowadzona otwartą łącznicą L06L na węźle Wisłostrada. Relacja północ-wschód (Bielany – Marki) jest prowadzona ul. Włościańską, Żelazowską, jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą do Trasy Armii Krajowej. Ruch w relacji wschód-północ (Marki-Bielany) został utrzymany bez zmian. Wprowadzona organizacja ruchu umożliwia remont obiektu 11T w ciągu ul. Słowackiego, remonty łącznic L04L i L02P, a także obiektów 7T i 8T na węźle Marymoncka. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·         W dniu 22 stycznia (ok. godz. 14.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Gwiaździstej, która otwiera jezdnię zachodnią pod wiaduktami trasy Armii Krajowej. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy w relacji północ – południe, w kierunku Centrum. Ruch w relacji południe – północ prowadzony jest dotychczasowym objazdem  ulicami: Potocką, Mickiewicza, Klaudyny oraz Podleśną. Taka organizacja ruchu umożliwia kontynuację budowy obiektu 9T nad ul. Gwiaździstą. Wykonawca planuje czasowe (weekendowe i nocne) wyłączenia z ruchu otwartej jezdni zachodniej na czas bezpiecznego montażu elementów konstrukcji nośnej i betonowania płyty obiektu 9 T w ciągu Trasy Armii Krajowej. Organizacja ta  będzie obowiązywała do października 2015 roku.

 

·         W dniu 25 maja została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Oznakowanie pionowe na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej, w relacji zachód – wschód (Poznań – Białystok) zostało uzupełnione znakiem pionowym A-15 (śliska nawierzchnia) z tabliczką T-2 (100 m) i będzie obowiązywało do września 2015 r.

 

·         W  nocy z 9 na 10 sierpnia (od godz. 22.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na jezdni południowej Alei Armii Krajowej. Projekt planowanej tymczasowej organizacji przewiduje poprowadzenie ruchu jednym pasem (środkowym) wyremontowanej głównej jezdni południowej Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do węzła Wisłostrada. Na jezdnię południową jest możliwy wjazd z Alei Obrońców Grodna (z kierunku Poznania) oraz Alei Prymasa Tysiąclecia (z Ochoty i Woli), zjazdem za rondem Broniewskiego oraz tak jak obecnie jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą od ulicy Włościańskiej i Żelazowskiej (pod ulicą J. Słowackiego). Z jezdni południowej jest możliwość zjazdu w kierunku ulicy Władysława Broniewskiego oraz w kierunku Gdańska i Centrum na węźle Wisłostrada. Tymczasowy wjazd na jezdnię północną na węźle Wisłostrada (przed mostem Grota-Roweckiego) prowadzi ruch w kierunku wschodnim  (do Marek i Białegostoku). Ponadto przystanek autobusowy komunikacji miejskiej pod ulicą Adama Mickiewicza w kierunku wschodnim (Bródno, Marki) został uruchomiony w docelowej, poprzedniej lokalizacji.  Ruch tranzytowy w relacji Poznań – Białystok jest prowadzony dwoma pasami północnej jezdni głównej, prawostronnie zawężanej etapowo, odcinkami do jednego pasa. Wyłączenia z ruchu prawego pasa pozwolą na bezpieczne prowadzenie robót  wykończeniowych w pasie dzielącym  przebudowywanej trasy S-8 polegających m. in. na likwidacji przewiązek, budowie ekranów dźwiękochłonnych, oświetlenia, prowadzeniu robót brukarskich i branżowych, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Powyżej opisana organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu wdrożenia kolejnego etapu, którego  wprowadzenie planowane jest we wrześniu – październiku 2015 roku.

 

·         W dniach od 17 sierpnia do 8 września, dla potrzeb rozbiórki przewiązki oraz docelowych robót drogowych, została prawostronnie zawężona jezdnia główna Trasy Armii Krajowej (jezdnia północna), na długości około 400m, za wiaduktami węzła Marymoncka w kierunku wschodnim (Marki, Białystok). Ruch w tym rejonie odbywa się jednym pasem.

 

·         W dniu 25 sierpnia (w godz. porannych) dla potrzeb robót nawierzchniowych na przylegających ciągach pieszo-rowerowych, zostanie zamknięta kładka dla pieszych, nad Trasą Armii Krajowej, w ciągu ul. Kolektorskiej. Ruch pieszych będzie prowadzony poprzez wiadukty ul. Słowackiego. Powyższa organizacja ruchu będzie obowiązywała do dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

·         W dniu 26 sierpnia (ok. godz. 22) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni zachodniej wiaduktu w ciągu ulicy Adama Mickiewicza (obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia robót wykończeniowych obiektu 45T zamknięta została jezdnia wschodnia ul. A. Mickiewicza. Przystanek autobusowy został usytuowany w tymczasowej lokalizacji (przed obiektem). Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do 12 września 2015 r.

 

·         W dniu 28 sierpnia (ok. godz. 24.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na węźle Modlińska, która przewiduje weekendowe zamknięcie łącznicy zjazdowej (L05L) z Trasy Toruńskiej w kierunku południowym oraz zjazdu na pętlę autobusową Żerań. Objazdy do ulic Jagiellońska – Modlińska są prowadzone poprzez węzeł Marywilska do Ronda Starzyńskiego oraz węzeł Wisłostrada do mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Powyższa organizacja pozwoli wykonać docelowe roboty bitumiczne na nawierzchni łącznicy i będzie obowiązywać do godzin późnowieczornych dnia 30 sierpnia 2015 r.

 

·         Nocne zamknięcie łącznicy zjazdowej L02P na węźle Wisłostrada w relacji Poznań – Gdańsk. Objazd w tej relacji jest poprowadzony ulicą Wybrzeże Gdyńskie i zawraca na węźle Krasińskiego. Wprowadzona organizacja pozwoli w sposób bezpieczny wykonać wykończeniowe roboty drogowe na łącznicy zjazdowej L02L. Wdrożenie organizacji ruchu planowane jest w nocy 28 sierpnia (godz. 22.00) i będzie obowiązywało do 29 sierpnia (godz. 2.00).

 

·         W nocy z 27 na 28 sierpnia w godzinach:

 

·         w godz. 22.00 – 2.00 – wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na lewostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Toruńskiej w kierunku wschodnim (Białystok)

 

·         w godz.  2.00 – 6.00 – wprowadzono tymczasową organizację ruchu polegającą na prawostronnym zawężeniu jezdni głównej Trasy Toruńskiej w kierunku wschodnim (Białystok)

 

·         Od dnia 31 sierpnia do dnia 4 września (w godz. 22.00 – 6.00) prowadzone były prace związane z montażem elementów odwodnienia obiektu 6T na węźle Modlińska. Dla bezpiecznego prowadzenia prac, wdrożono tymczasową organizację ruchu polegającą na naprzemiennym zawężaniu do jednego pasa ruchu:

 

·         W nocy z 31 sierpnia na 1 września – północnej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (kierunek wschód – zachód)

 

·         W nocy z 1 na 2 września – jezdni głównej Trasy Toruńskiej w relacji Białystok-Poznań (kierunek wschód – zachód)

 

·         W nocy z 2 na 3 września – jezdni głównej Trasy Toruńskiej w relacji Poznań-Białystok (kierunek zachód – wschód)

 

·         W dniu 2 września (o godz. 10.00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która przewiduje wyłączenie lewego pasa ruchu na jezdni wschodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (kierunek południe – północ) na odcinku ok. 500 m przed Trasą Armii Krajowej, dla potrzeb prowadzenia wykończeniowych robót drogowych i branżowych. Ruch na tym odcinku jest prowadzony dwoma pasami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do godzin nocnych dnia 3 września 2015 r.

 

·         W dniach od 2 do 18 września (w godz. nocnych) prowadzone są prace porządkowe związane z zamiataniem czynnych jezdni objętych kontraktem oraz czyszczeniem elementów bezpieczeństwa ruchu, które mogą powodować niewielkie, lokalne utrudnienia w ruchu.

 

·         W nocy z 3 na 4 września (w godz. 22.00 – 5.00) na południowej jezdni zbiorczo-rozprowadzającej (w kierunku Marek) były naprzemiennie wyłączane z ruchu pasy lewy i prawy. Wprowadzona organizacja pozwoliła wykonać montaż elementów odwodnienia obiektu 6T na węźle Modlińska.