ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

01.12.2014-07.12.2014


Planowane zamknięcia i otwarcia:

 

Tymczasowa organizacja ruchu jezdni wschodniej i zachodniej na rondzie Broniewskiego:

 

             05/06.12,2014 -  zawężanie jezdni zachodniej (w kierunku Centrum); ruch w godz. 22.00 – 6.00 jednym pasem.

 

             07/08.12.2014 - zawężanie jezdni wschodniej (w kierunku Bemowa); ruch w godz. 22.00 – 6.00 jednym pasem.

 

Powyższa organizacja ruchu pozwoli na prowadzenie robót rozbiórkowych gzymsów 416T w jezdni południowej. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, w celu zminimalizowania utrudnień w ruchu na rondzie Broniewskiego, zakłada prowadzenie prac rozbiórkowych w godzinach nocnych (22:00-5:00). Wykonawca, mając na uwadze uciążliwości dla okolicznych mieszkańców związane z nocnymi pracami, dokonał reorganizacji pracowników i sprzętu co przy dodatkowej mobilizacji umożliwi skrócenie nocnych prac.

 

             W dniu 5 grudnia (ok. godz. 20:00) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, która przewiduje otwarcie wyremontowanej jezdni łącznicy wjazdowej L08L wraz z wyremontowanym obiektem 49T na węźle Wisłostrada w relacji Gdańsk-Poznań(północ-zachód).

 


Przeprowadzone zmiany:

 

             W dniu 21 lipca 2014 Ul. Jagiellońska: przeprowadzono zajęcie skrajnego lewego pasa jezdni zachodniej w relacji północ-południe (Białołęka-Praga) oraz skrajnego prawego pasa ruchu jezdni wschodniej w relacji południe-północ (Praga-Białołęka) na wysokości fundamentów obiektu 6T. Utrzymane będą wszystkie relacje; Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniach 29 lipca 2014 wprowadzono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb remontu obiektu 5T – estakada łącząca zjazdy w relacji wschód – północ i zachód – północ z ulicą Modlińską. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje zawężenie o prawy skrajny pas zachodniej jezdni ul. Modlińskiej na wysokości ul. Elektronowej. Utrzymane zostały dwa pasy ruchu w kierunku północnym (Legionowo) oraz skręt w lewo na Trasę Armii Krajowej. Dodatkowo w późniejszym terminie zawężona została do  8 m. ul. Elektronowa. Utrudnienia potrwają do 30 marca 2015

 

             W dniu 4 sierpnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, w związku z remontem kładki dla pieszych nad Trasą Armii Krajowej w ciągu ul. Żelazowskiej. Ruch pieszych poprowadzono nowo wybudowanym ciągiem po zachodniej stronie ul. Słowackiego do wiaduktu na węźle Marymoncka. Utrudnienia potrwają do grudnia 2014

 

             W dniu 23 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, otwarto jezdnię wschodnią węzła Powązkowska. Ruch jest prowadzony jezdnią zachodnią oraz wyremontowaną jezdnią wschodnią na obiekcie 410T. Na węźle utrzymane są wszystkie relacje (ruch po rondzie). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu prac remontowych obiektu 411T, których rozpoczęcie planowane jest na wiosnę 2015 roku.

 

             W dniu 26 września (w godzinach nocnych) wprowadzono tymczasową organizację ruchu na ul. Słowackiego, na węźle Marymoncka. Ruch został poprowadzony jezdnią zachodnią oraz jezdnią wschodnią po wyremontowanym obiekcie 18 T. Na węźle utrzymane są  wszystkie relacje (północ – południe, południe – północ, wschód – północ, wschód – południe, północ – wschód, południe – wschód). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do czasu przystąpienia do prac remontowych obiektu 11 T. Zamknięcie jezdni zachodniej ulicy Słowackiego dla remontu obiektu 11 T planowane jest jeszcze w listopadzie/grudniu 2014 roku.

 

             W dniu 5 listopada (po godz. 23:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zakłada zamknięcie ul. Gwiaździstej pod Trasą Armii Krajowej. Organizacja ta pozwala prowadzić prace związane z wyburzeniem obiektu 9T wraz z fundamentami oraz budową nowego obiektu (wbicie ścianek szczelnych dla robót palowych i fundamentowych oraz budowa podpór). Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do stycznia 2015

 

             W dniu 14 listopada (w godzinach nocnych) rozpoczęto wprowadzanie tymczasowej ą organizacji  ruchu, która otworzyła dla ruchu wyremontowaną jezdnię północną Trasy Armii Krajowej na odcinku od węzła Powązkowska do ul. Marka Hłaski. Od godzin porannych dnia 16 listopada ruch na tym odcinku prowadzony  jest dwoma psami w obu kierunkach. Zamknięto jezdnię południową na tym odcinku w celu kontynuacji przebudowy drogi S-8. Na węźle Marymoncka utrzymane zostały zjazdy z dróg zbiorczo rozprowadzających w kierunkach: północnym, południowym, zachodnim i wschodnim oraz przystanki autobusowe w kierunkach do Centrum i Pragę pod ul. Juliusza Słowackiego. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W dniu 26 listopada (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która otwiera wyremontowaną jezdnię wschodnią wiaduktu w ciągu ul. Mickiewicza (Obiekt 45T). Ruch jest prowadzony po jednym pasie w obydwu kierunkach na długości ok. 150 m. Dla prowadzenia remontu Obiektu 45T zamknięta została jezdnia zachodnia ul. A. Mickiewicza. Wdrożona organizacja ruchu będzie obowiązywała do października 2015.

 

             W dniu 28 listopada (ok. godz. 22.00) po zakończeniu wymiany konstrukcji i wykonaniu robót nawierzchniowych, otwarto jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą na dojeździe do ul. Wł. Broniewskiego od strony wschodniej. 

 

             W dniu 1 grudnia (ok. godz. 22:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zamyka łącznicę wjazdową na Trasę Armii Krajowej w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) z ul. Juliusza Słowackiego. Ruch w tej relacji poprowadzony jest ulicami: Włościańską, Żelazowską i zbiorczo-rozprowadzającą do trasy głównej. Wprowadzona organizacja ruchu pozwala wykonać remont łącznicy L01P oraz budowę obiektu 18T(A) w ciągu tej łącznicy. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do października 2015.

 

             W nocy z 1 na 2 grudnia (w godzinach 22:00 – 5:00) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która włączała lewy pas ruchu na jezdni zachodniej ul. Wybrzeże Gdyńskie (kierunek północ-południe) na odcinku ok. 50m pod Trasą Armii Krajowej, dla potrzeb prowadzenia robót rozbiórkowych fundamentów obiektu 55T. Ruch prowadzony był jednym pasem.

 

             W dniu 2 grudnia (ok. godz. 10 rano) wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która zawężała jezdnię zbiorczo-rozprowadzającą w kierunku Marki-Centrum. Ruch prowadzony był dwoma pasami o szerokości 3 m. Powyższa organizacja ruchu pozwoliła na prowadzenie robót przy budowie nowych fundamentów i podpór obiektu 6T na węźle Modlińska. Tymczasowa organizacja obowiązywała do 3.12.2014 do godzin nocnych.

 

             W nocy z dnia 3 na 4 grudnia przeprowadzono nocne zwężenie jezdni wschodniej na rondzie Broniewskiego (w kierunku Bemowa) do jednego pasa ruchu.

 

             W dniu 3 oraz 4 grudnia wprowadzono tymczasową organizację ruchu, która wyłączyła z ruchu lewy pas jezdni zachodniej w kierunku północ-południe (Gdańsk-Centrum) na długości ok. 150 m. (na wysokości stacji paliw Lotos Optima). Ruch był prowadzony dwoma pasami. Prace były prowadzone w godzinach 10:00-15:00