ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Maj 2016

2015.05.25 6 segment mostu

2015.05.25 6 segment mostu

2016.05.09 Most Nogat widok z kmaery tvmalbork.pl  UM Malbork

2016.05.09 Most Nogat widok z kmaery tvmalbork.pl UM Malbork

2016.05.09 Most Nogat widok z kamery tvmalbork.pl

2016.05.09 Most Nogat widok z kamery tvmalbork.pl

2016.05.09 ul Boczna widok z kamery tvmalbork.pl

2016.05.09 ul Boczna widok z kamery tvmalbork.pl

2016.05.12 Poszerzanie nasypu na ul.Wałowej

2016.05.12 Poszerzanie nasypu na ul.Wałowej

2016.05.12 ścianka szczelna przy poszerzeniu nasypu

2016.05.12 ścianka szczelna przy poszerzeniu nasypu

2016.05.12Przebudowa sieci

2016.05.12Przebudowa sieci

2016.05.18 Humusowanie skarp nasypu

2016.05.18 Humusowanie skarp nasypu

2016.05.18 Krawężniki na skrzyżowaniu z ul. Tczewską

2016.05.18 Krawężniki na skrzyżowaniu z ul. Tczewską

2016.05.18 Wyspa w pasie rozdziału DK 22

2016.05.18 Wyspa w pasie rozdziału DK 22

2016.05.25   Budowa zjazdu na Grobelno

2016.05.25 Budowa zjazdu na Grobelno

2016.05.25 Awanbek nad podporą P4

2016.05.25 Awanbek nad podporą P4

2016.05.25 Budowa DK 22 i ul Bocznej

2016.05.25 Budowa DK 22 i ul Bocznej

2016.05.25 Budowa zjazdu na Grobelno

2016.05.25 Budowa zjazdu na Grobelno

2016.05.25 DK 22 Malbork

2016.05.25 DK 22 Malbork

2016.05.25 DK 22 i DK 55 w reojonie ul Wałowej

2016.05.25 DK 22 i DK 55 w reojonie ul Wałowej

2016.05.25 Prace na zachodnim brzegu Nogatu

2016.05.25 Prace na zachodnim brzegu Nogatu

2016.05.25 Szalowanie 7 segmentu mostu

2016.05.25 Szalowanie 7 segmentu mostu

2016.05.25 Umocnienie brzegu przy ul Wałowej

2016.05.25 Umocnienie brzegu przy ul Wałowej

2016.05.25 prace mostowe na zachodnim brzegu Nogatu

2016.05.25 prace mostowe na zachodnim brzegu Nogatu

2016.05.25 skrzyżowanie z ul Tczewską

2016.05.25 skrzyżowanie z ul Tczewską

2016.05.25 Widok na roboty nad Nogatem

2016.05.25 Widok na roboty nad Nogatem