ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

O projekcie

  • ZAKRES INWESTYCJI

    Inwestycja rozpocznie się w km 355+946,68 a zakończy w km 357+800 drogi krajowej nr 22.
    W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się:...

  • OPIS PROJEKTU

    Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej 22 od ul.Tczewskiej do ul.Armii Krajowej w Malborku o drugą jezdnię, równolegle do  drogi istniejącej, na odcinku około 1,8 km oraz budowę drugiego mostu przez rzekę Nogat w ciągu dróg krajowych 22 i 55, od strony południowej mostu istniejącego.