ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Aktualności

 

 

 •  Październik 2017 Trwał remont zabytkowego muru obronnego pod mostem według wytycznych Konserwatora zabytków. Wykonywano odtworzenie części ceglanej oraz mikropale pod nową ławę.   

                                 

 

 •  Wrzesień 2017 Trwał remont zabytkowego muru obronnego pod mostem według wytycznych Konserwatora zabytków.    

                                 

 

 •  Sierpień 2017  Trwał remont zabytkowego muru obronnego pod mostem według wytycznych Konserwatora zabytków.    

                                 

 •  Tydzień 30/2017 Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał pozowolenie na użytkowanie dla realizowanej Inwestycji.    

                             

 •  Tydzień 29/2017 Prowadzono  prace wykończeniowe i odbiory końcowe.     

                      

 •  Tydzień 28/2017 Prowadzono  prace wykończeniowe i odbiory końcowe.     

               

 •  Tydzień 27/2017 Prowadzono montaż barier, oznakowania pionowego i brukarskie prace wykończeniowe.     

            

 •  Tydzień 26/2017 Ułożono nawierzchnię na starym moście przez Nogat.

                                        
 •  Tydzień 25/2017 Sfrezowano nawierzchnię na starym moscie przez Nogat z uwagi na nieodpowiednią jakość warstwy ścieralnej. Prowadzono przygotowania do ponownego ukłożenia siatek wzmacniających i warstwy ścieralnej. Prowadzono  montaż sygnalizatorów, bramownic i studni kablowych SKR1,  układano sieci dla sterowania ruchem na skrzyżowaniach DK 22 z ulicami Chopina, Mickiewicza, Sikorskego.

                                                                    

 •  Tydzień 24/2017 Prowadzono prace brukarskie, montaż sygnalizatorów, bramownic, studni kablowych SKR1  układano sieci dla sterowania ruchem na skrzyżowaniach DK 22 z ulicami Chopina, Mickiewicza, Sikorskego.

                                                    

 •  Tydzień 23/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim. Wykonano prace bitumiczne, warstwę wiążącą i ścieralną  pomiędzy nowym mostem a UM Malbork oraz na DK 55 Plac Słowiański str. P .

                                                           

 •  Tydzień 22/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim. Przełożono ruch na stary most przez Nogat w celu wykonania prac drogowych pomiędzy nowym mostem a UM Malbork oraz w rejionie skrzyżownaia Alei Rodła i Placu Słowiańskiego.

                                              

 •  Tydzień 21/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim.Układano warstwę wiążącą i ścieralną (SMA)  na Alei Rodła. Ułożono warstwę ścieralną z BA na starym moście przez Nogat.

                                                                    

 •  Tydzień 20/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim.Układano podbudowę bitumiczną na Alei Rodła. Ułożono asfalt lany na starym moście przez Nogat.

                                   

 •  Tydzień 19/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim.Układano podbudowę bitumiczną na Alei Rodła.

                                                       

 •  Tydzień 18/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim.

                                                  

 •  Tydzień 17/2017 Prowadzono prace w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim, warstwa transmisyjna gr 40 cm, układanie kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, podbudowy KŁSM, prace brukarskie.

                                       

 •  Tydzień 16/2017 Prowadzono prace brukarskie w rejonie Alei Rodła i na Placu Słowiańskim. Prowadzono prace zwiazane z montażem sygnalziacji świetlnej i systemem sterowania ruchem.

                                   

 •  Tydzień 15/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty Sztumskiej. W dniu 12.04.2017 ostatecznie zakończono badania archeologiczne. Wykonawca robót przystąpił do wykonywnaia zasypek odkrytych reliktów architektury i wykonywania wzmocnienia pod nasyp drogowy w ciągu Alei Rodła - DK 22.

                                        

 •  Tydzień 14/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie od baszty Sztumskiej w kierunku do centrum. Wykonywano warstwę wiążącą  na DK 55 przed urzędem miasta oraz na DK 22 przed starym mostem od strony Tczewa, prowadzono roboty mostowe na wschodnim przyczółku starego mostu.  

                                   

 •  Tydzień 13/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty Sztumskiej. Wykonywano podbudowę bitumiczną na DK 55 przed urzędem miasta, prowadzono roboty mostowe na wschodnim przyczółku starego mostu.

                                           

 •  Tydzień 12/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty Sztumskiej. Wykonywano podbudowę na DK 55 przed urzędem miasta.

                        

 •  Tydzień 11/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty. Wykonywano nasyp wzdłuż urzędu miasta.

  

 •  Tydzień 10/2017 Prowadzono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty. Wykonywano wodociąg w rejonie placu Słowiańskiego i nasyp wzdłuż urzędu miasta oraz po zachodniej stronie starego mostu .    

 

 •  Tydzień 9/2017 Wznowiono badania archeologiczne na Alei Rodła w rejonie baszty. Wykonywano wodociąg w rejonie placu Słowiańskiego i nasyp po zachodniej stronie starego mostu.    

 

 •  Tydzień 8/2017 Wykonywano frezowanie i rozbiórkę odcinka alei Rodła przy baszcie w ramach przygotowań do rozpoczęcia badań archeologicznych

           
 •  Tydzień 7/2017 Z uwagi na ujemne temperatury  badania archeologiczne zawieszono.

 

 •  Tydzień 6/2017 Z uwagi na ujemne temperatury  badania archeologiczne zawieszono, kontynuowano prace przy budowie kanalziacji deszczowej na placu Słowiańskim.

 

 •  Tydzień 5/2017 Z uwagi na ujemne temperatury  badania archeologiczne zawieszono, wznowiono prace przy budowie kanalziacji deszczowej na placu Słowiańskim.

 

 •  Tydzień 4/2017 Z uwagi na ujemne temperatury  badania archeologiczne zawieszono, prowadozno prace z zakresu bieżącego utrzymania i montaż znaków i kamer dla systemu sterowania ruchem.

   

 •  Tydzień 3/2017 Z uwagi na ujemne temperatury i pokrywę śnieżną prace zasadnicze oraz badania archeologiczne zawieszono, prowadozno prace z zakresu bieżącego utrzymania.

  

 •  Tydzień 2/2017 Z uwagi na ujemne temperatury i pokrywę śnieżną prace zasadnicze zawieszono, prowadozno prace z zakresu bieżącego utrzymania.

  

 •  Tydzień 1/2017 W rejonie Placu Słowiańskiego prowadzono zasypki obiektów architektury odkrytych podczas badań archeologicznych, wykonywano kalizację deszczową oraz wpusty przy UM.

 

 •  Tydzień 52/2016 W rejonie skrzyżowania alei Rodła i Placu Słowiańskiego wykonywan: nasyp, stabilizację kruszywa łamanego cementem pod objazd z płyt drogowych konieczny dla otwarcia frontu dla koljnych etapów badań archeologicznych. Nową organiację ruchu w rejonie skrzyżowania wprowadzono 30.12.2016.

 

 • Tydzień 51/2016 W rejonie skrzyżowania alei Rodła i Placu Słowiańskiego wykonywano zasypki wraz z zagęszczeniem odkrytych przez archeologów reliktów architektury. Układano kanalizację deszczową i przykanaliki w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków z uwagi na bliskość odkrytych przez archeologów średniowiecznych murów obronnych.  Budowano nasyp na geotkaninie.

 

 • Tydzień 50/2016 Udostępniono dla ruchu drugą jezdnię DK 22. Na odcinku od km 355+950 od strony Tczewa do skrzyżowania z ul. Wałową ruch odbywa się już w całości po nowej nawierzchni w przekroju dwujezdniowym, dwa pasy ruchu w każdą stronę. Prowadzono prace przy II części II etapu badań archeologicznych na DK 55 wzdłuż UM Malbork. Zamontowano  oznakowanie i uruchomiono sygnalizatory.

 

 • Tydzień 49/2016 zakończono I część II etapu badań archeologicznych rejon skrzyżowania alei Rodła i placu Słowiańskiego. Rozpoczęto prace przy II części II etapu badań archeologicznych na DK 55 wzdłuż UM Malbork. Prowadzono roboty wykończeniowe, montowano oznakowanie, sygnalizatory. Wykonywano  płytę przejściową  zachodniego przyczółka starego mostu.

 

 •  Tydzień 48/2016 kontynuowano I część II etapu badań archeologicznych rejon skrzyżowania alei Rodła i placu Słowiańskiego. Prowadzono roboty brukarskie i wykończeniowe, montowano oznakowanie, sygnalizatory i panele ekranów akustycznych.  Wykonywano zbrojenie płyty przejściowej zachodniego przyczółka starego mostu.

 

 •  Tydzień 47/2016 kontynuowano I część II etapu badań archeologicznych w rejonie skrzyżowania alei Rodła i placu Słowiańskiego. Prowadzono roboty brukarskie i wykończeniowe, montowano bramownice dla oznakowania pionowego, wykonano bitumiczną ścieżkę rowerową i sygnalizację świetlną na ul. Wałowej.

 

 • Tydzień 46/2016 Zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu DK 22 i DK 55 w rejonie urzędu Miasta, ruch na Placu Słowiańskim odbywa się po nowej nawierzchni. W rejonie skrzyżowania wykonano rozbiórkę starej nawierchni, rozpoczęto I część II etapu badań archeologicznych. 

 

 • Tydzień 45/2016 Układano warstwy wiążącą i ścieralną na Placu Słowiańskim i Alei Rodła w rejonie po zakończonym I etapie badań archeologicznych, oraz na dojeździe do starego mostu od strony Tczewa. Trwały przygotowania do zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Słowiańskiego. Budowano gazociąg na odcinku od ul. Wałowej do starego mostu.

 

 • Tydzień 44/2016 Układano warstwy bitumiczne glównie podbudowy i warstwę wiążącą na Placu Słowiańskim i Alei Rodła w rejonie po zakończonym I etapie badań archeologicznych, oraz na dojeździe do starego mostu od strony Tczewa.

  

 • Tydzień 43/2016 Układano kruszywo łamane na Placu Słowiańskim i Alei Rodła w rejonie po zakończonym I etapie badań archeologicznych, układano geosyntetyki i kruszywo na materac na dojeździe do starego mostu od strony Tczewa.

    

 • Tydzień 42/2016 Prowadzono roboty ziemne na dojeździe do starego mostu od strony Tczewa. Na Placu Słowiańskim i Alei Rodła w obszarze po zakończonym I etapie badań archeologicznych, wykonywano półmaterac zbrojony geosyntetykiem i  stabilizację podłoża cementem. 

   

 • Tydzień 41/2016 Prowadzono roboty rozbiórkowe i ziemne na dojeździe do starego mostu od strony Tczewa. Ucinano górną część pali palisady pomiędzy nowym a starym nasypem.

 

 • Tydzień 40/2016 Prowadzono budowę ekranów akustycznych w rejonie ulicy Tczewskiej i ul. Wałowej, montowano panele pochłaniające dźwięk, i panele odbijające. Wykonywano roboty brukarskie i wykończeniowe. Frezowano nawierzchnię na dojeździe do starego mostu, zdemontowano dylatacje na starym moście.

 • 03.10.2016  Odbyło się uroczyste otwarcie mostu.

 

 • Tydzień 39/2016 Na moście trwały odbiory techniczne. Prowadzone ostatnie prace wykończeniowe na odcinkach które planowane są do udostępniania dla ruchu w dniu 03.10.2016. Wykonywano chodniki i ścieżki rowerowe, montowano panele ekranów akustycznych.

 

 • Tydzień 38/2016 Wykonano próbne obciążenie nowego mostu. Rozpoczęto procedury odbiorowe przed oddaniem nowego mostu do ruchu.

 

 • Tydzień 37/2016 Ułożono warstwę ścieralną na moście i jego dojazdach, budowano ekrany akustyczne, prowadzono roboty wykończeniowe przygotowywano most do próbnych pbciążeń, zakończono pierwszy etap badań archeologicznych.

 

 • Tydzień 36/2016 Wykonywano nawierzchnie bitumiczne, ekrany akustyczne, prowadzono prace wykończeniowe na moście.

 

 • Tydzień 35/2016 Wykonywano nawierzchnię z asfaltu lanego na moście przez Nogat - ułożono warstwę wiążącą z afaltu lanego. Wykonywano warstę ścieralną na DK 22 i w rejonie Grobelna.

 

 • Tydzień 34/2016 Wykonywano izolacje natryskowe typu MMA na płycie mostu, podudowy z kruszywa stabilizowane cementem, wykopy i roboty ziemne na ul. Wałowej, sieci telekomunikacyjne na ul. Wałowej i drodze na Grobelno.

 

 • Tydzień 33/2016 Zmieniono organizację ruchu w rejonie skrzyżowania z ul. Wałową. Wykonywano roboty ziemne na ul.Wałowej, betonowano kapy chodnikowe na moście przez Nogat. Budowano ekrany akustyczne na ul. Bocznej, wykonywano sygnalziację swietlną na skrzyżownaiach DK 22.

 

 • Tydzień 32/2016 Wykonywano montaż łożysk mostowych, zbrojono kapy chodnikowe na moście, budowano nasyp zbrojony geosyntetykami na dojeździe do mostu od strony zachodniej, prowadzono badania archeologiczne na Placu Słowiańskim. Wykonywano roboty bitumiczne na głównym ciągu DK 22, ul. Wałowej i w rejonie Grobelna.  

 

 • Tydzień 31/2016 Wykonywano montaż łożysk mostowych, budowano nasyp zbrojony geosyntetykami na dojeździe do mostu od strony zachodniej, prowadzono badania archeologiczne na Placu Słowiańskim.

 

 • Tydzień 30/2016 Wykonywano deski gzymsowe na moście, układano warstwę wiążącą na DK 22,  Wiercono pale fundamenowe pod ekrany akustyczne, prowadzono badania archeologiczne na Placu Słowiańskim.

 

 • Tydzień 29/2016 Wykonywano: izolacje płyty mostu, iniekcje kabli sprężajacych ustrój nośny mostu, podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne. Rozpoczęto badania archeologiczne w rejonie placu Słowiańskiego.

 

 • Tydzień 28/2016 Zdemonotowano stanowisko do budowy ustroju nośnego mostu, rozpoczęto wykonywanie izolacji płyty mostu, wykonywano podbudowy z kruszywa na głównym ciągu DK 22, przygotowywano teren placu Słowiańskiego do badań archeologicznych min. usuwano humus rozierano warstwy konstrukcyjne,

 

 • Tydzień 27/2016 wysunięto ostatni segment mostu, rozpoczęto demontaż awanbeka, na DK 22 wykonywano podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem i wzmacniano podłoże gruntowe metodą Inkluzji,

 

 • Tydzień 26/2016 zabetonowano ostatni segment mostu, w przetargu wyłoniono Wykonawcę badań archeologicznych w rejonie Placu Słowiańskiego,

 

 • Tydzień 25/2016 rozpoczęto prace zbrojarskie nad połączonymi segmentami nr 9 i 10 jest to ostatni etap budowy ustroju nośnego,

 

 • Tydzień 24/2016 zabetonowano i wysunięto 8 segment mostu, osiągnięto Kamień Milowy wynoszący 65% wartości Kontraktu

 

 • Tydzień 23/2016 wysunięto 7 segment mostu, przełożono ruch na nową nawierzchnię odcinek Orlen - Grobelno,

 

 • Tydzień 22/2016 zabetonowano 7 segment mostu,

 

 • Tydzień 21/2016 rozpoczęto zbrojenie 7 segmentu, wykonywano warstwy bitumiczne na głównym ciągu DK 22,

 

 • Tydzień 20/2016 zabetonowano 6 segment mostu,

 

 • Tydzień 19/2016 szalowano 6 segment mostu, 

 

 • Tydzień 18/2016 Wysunięto 5 segment mostu, wzmacniano podłoże gruntowe Inkluzjami o umiarkowanej sztywności.

 

 • Tydzień 17/2016 Zabetonowano 5 segment mostu, wzmacniano podłoże gruntowe Inkluzjami o umiarkowanej sztywności.

 

 • Tydzień 16/2016 Wojewódzki Konserwator Zabytków w związku z okryciem średniowiecznego muru w wstrzymał większość prac w rejonie Placu Słowiańskiego.

 

 • Tydzień 15/2016 Wykonywano podbudowy na DK 22 w km 356 - 357, zabetonowano filar podpory P4, sprężono i wysunięto 4 segment mostu.

 

 • Tydzień 14/2016 Zazbrojono i zabetonowano IV segment mostu. Rozpoczęto wykonywanie robót bitumicznych. W godzinach nocnych prowadzono układanie stabilizacji C3/4.

 

 • Tydzień 13/2016 Wykonano sprężenie i wysuniecie III  segmentu mostu.

 

 • Tydzień 12/2016 Zabetonowano III segment mostu.

 

 • Tydzień 11/2016 Wykonano sprężenie i wysuniecie II  segmentu mostu.

 

 • Tydzień 10/2016 Wznowiono po okresie zimowym wykonywanie wzmocnienia podłoża gruntowego Inkluzjami betonowymi o umiarkowanej sztywności. Zabetonowano II segment mostu.

 

 • Tydzień 9/2016 Wykonywano deskowanie i zbrojenie II segmentu, trwało wykonywanie platform roboczych po wzmocnienie podłoża gruntowego.

 

 • Tydzień 8/2016 Sprężono i wysunięto I segment mostu.

 

 • Tydzień 7/2016 Zabetonowano I segment ustroju nośnego mostu.

 

 • Tydzień 6/2016 Zazbrojono I segment ustroju nośnego mostu, wznowiono roboty drogowe zatrzymane przez zmarzlinę w gruncie.

 

 • Tydzień 5/2016 Zabetonowano pale podpory P5, Naprawiono nawierzchnię na dojeździe do mostu poprzez ułożenie płyt drogowych, trwało szalowanie stanowiska dla 1 segmentu ustroju nośnego mostu.

 

 • 29.01.2016 tydzień 4/2016 Montaż awanbeka.

 

 • 24.01.2016 tydzień 3/2016 Zaszalowano korpusu filara P2, Zbrojono fundament P3, Wykonywano deskowanie ustroju stacji do nasuwania przęseł mostu.

 

 • 16.01.2016 tydzień 2/2016 Zabetonowano przyczółek P1, zazbrojono filar P2.

 

 • 10.01.2016 tydzień 1/2016 Trwają prace przy budowie stanowiska do nasuwu ustroju nośnego mostu  na zachodnim brzegu Nogatu.

 

 • Zaawansowanie  kontraktu  na koniec 2015r:  rzeczowe 28%,  czasowe 43%

 

 • 18.12.2015 tydzień 51/2015 Wykonywano ścianki szczelne podpory P3 i P4, pale podpory P5.

 

 • 11.12.2015 tydzień 50/2015 Wykonywano pale na podporze P5 po wschodniej stronie Nogatu, Ściankę szczelną na podporze P3, Prowadzono przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

 

 • 04.12.2015 Zaawansowanie kontraktu:  rzeczowe 24%,  czasowe 38%

 

 • 27.11.2015 tydzień 48/2015 Odcinek I Podbudowa Bitumiczna, Warstwa wiążąca, Most - Zbrojenie podpory P1, Pale Podpory P3 i P4.

 

 • 20.11.2015 tydzień 47/2015 Odcinek I początek budowy Orlen: Podbudowa z kruszywa łamanego, Podbudowa Bitumiczna; Odcinek II Orlen - Grobelno: warstwa transmisyjna, siatki stalowe; Most: pale Tubex podpora P3, betonowanie pali podpora P2, ścianka szczelna podpora P2, korek betonowy podpora P1.

 

 • 13.11.2015 tydzień 46/2015 Ścianka szczelna P6 i P2, Pale mostowe Tubex P3,  Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa transmisyjna i siatki stalowe, Wymiana gruntu przy palisadzie.

 

 • 07.11.2015 tydzień 45/2015 warstwa transmisyjna i układanie siatek stalowych;  Wykonywanie pali Tubex na P2 i betonowanie pali na P1.

 

 • 01.11.2015 Zaawansowanie rzeczowe 15,65% czasowe 32,8 %.

 

 • 30.10.2015 tydzień 44/2015 Wzmocnienie podłoża metodą Inkluzji, warstwa transmisyjna i układanie siatek stalowych;  Wykonywanie pali Tubex na P2, Ścianka szczelna na P6.

 

 • 23.10.2015 tydzień 43/2015 Wzmocnienie podłoża metodą Inkluzji,  Wykonywanie pali Tubex na P2, Ścianka szczelna na P6.

 

 • 16.10.2015 tydzień 42/2015 Wykonywanie pali Tubex na P2, Palisada pale CFA 600mm na dojeździe do mostu str. L; Wzmocnienie podłoża metodą Inkluzji.

 

 • 09.10.2015 tydzień 41/2015 Pogrążanie ścianki szczelnej na podporze P5 - od strony Urzędu miasta.

 

 • 01.10.2015 tydzień 40/2015 Rozpoczęto wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego - Inkluzje - kolumny betonowe o umiarkowanej sztywności.

 

 • 24.09.2015 tydzień 39/2015 Wykonano pierwszy pal mostowy w podporze P1.

 

 • 21.09.2015 tydzień 38/2015 Rozpoczęto wykonanie palisady na dojeździe do mostu od strony Tczewa prace są wykonywane w godzinach 22.00 - 6.00 ruch na moście odbywa się wahadłowo zalecane objazdy dla pojazdów ciężarowych zgodnie z informacji na znakach.

 

 • 11.09.2015 tydzień 37/2015 Wykonywano: Wbijanie ścianki szczelnej przy podporze P1; Budowa platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża gruntowego. Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.

 

 • 05.09.2015 tydzień 36/2015 wykonywano: Wbijanie ścianki szczelnej przy podporze P1; Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.

 

 • 28.08.2015 tydzień 35/2015 wykonywano: Wbijanie ścianki szczelnej przy podporze P1; Dostawa materiałów do stanowiska mostowego; Przenoszenie gatunków chronionych z rejonu prac mostowych; Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.

 

 • 21.08.2015 tydzień 34/2015 wykonywano: Przygotowanie platformy roboczej do wzmocnienia podłoża gruntowego DK 22 356+700 - 356+900; Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.

 

 • 14.08.2015 tydzień 33/2015 wykonywano: Przygotowanie podłoża pod platformę roboczą DK 22 356+125 - 356+175P i 356+550 - 356+650P;Frezowanie nawierzchni 356+680-800P; Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn; Przebudowa urządzeń telekom.

 

 • 07.08.2015 tydzień 32/2015 wykonywano: Przygotowanie podłoża pod nasyp DK 22 355+900 - 356+250P i 356+750 - 357+180P; Kanalizacja deszczowa i wodociągowa; Przebudowa sieci nn i sn.

 

 • 31.07.2015 tydzień 31/2015 wykonywano: Wzmocnienie podłoża pod nasyp DK 22 356+750-357+180P, 355+950-356+250P, Roboty Teletechniczne, Kanalizacja Deszczowa, Przebudowa kolizji Energetycznych.

 

 • 24.07.2015 tydzień 30/2015 wykonywano: Kanalizacja deszczowaKanalizacja wodociągowa;  Rozbiórka obiektów kubaturowych DK 22 357+580-357+610 str. P.; Transport i hałdowanie piasku - plac Wykonawcy; Przygotowanie podłoża pod nasyp DK 22.

 

 • 20.07.2015 tydzień 29/2015 wykonywano: Płytka wymian gruntu DK 22 357+200 -357+400P (przy Nogacie); Kanał technologiczny DK 22 355+950 - 356+675P Kanalizacja deszczowa.

 

 • 13.07.2015 w minionym tygodniu wykonywano:  Płytka wymiana gruntów przy Nogacie DK 22 355+200 - 400, Roboty teletechniczne i Kanalizacyjne, zdjęcie humusu.

 

 • 09.07.2015 Prowadzone są: Płytka wymiana gruntów przy Nogacie DK 22 355+200 - 400, Roboty teletechniczne i Kanalizacyjne.

 

 • 02.07.2015 Zakończono budowę dojazdu technologicznego do stanowiska nasuwania konstrukcji mostowej - zachodnia strona Nogatu, trwa budowa kanalizacji deszczowej DK 22 357+040 - 357+100 L  i  Roboty teletechniczne - budowa nowego kanału technologicznego DK 22 355+950 -356+675 P.

 

 • 26.06.2015 - DK 22 355+946 - 356+675 P trwa rozbiórka elementów nawierzchni, dróg i ulic.DK 22 357+200 - 357+400 przekładanie kabli teletech. I przygotowanie drogi technicznej dla budowy mostu - zachodni brzeg Nogatu.

 

 • 18.06.2015 - Ruch odbywa sie po objeździe tymczasowym z płyt drogowych trwa Frezowanie Nawierzchni asfaltowej  DK 22 355+946 - 356+675 P   i  Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) DK 22 355+946 - 356+675 P.

 

 • 11.06.2015 - Trwa budowa tymczasowego objazdu, usuwanie karpin, przekładanie kabli teletech.

 

 • 03.06.2015 - Zakończono rozbiórkę altanek po ogródkach działkowych nad Nogatem. Trwa budowa objazdu na wjeździe do Malborka od strony Tczewa.

 

 • 28.05.2015 - Budowa nasypu pod objazd tymczasowy od strony wjazdu do Malborka do ul. Bocznej.

 

 • 25.05.2015 - Rozpoczęto  zdjęcie humusu, ustawiono płotki dla płazów.

 

 • 19.05.2015 - Rozpoczęcie  prac zasadniczych - usuwanie karp.

 

 • 07.05.2015 - Trwają Uszczegóławiające badania geotechniczne.

 

 • 06.05.2015 - Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze - roboty geodezyjne, budowa zaplecza, nowa organizacja ruchu.

 

 • 27.04.2015 - Pierwsza Rada Budowy.

 

 • 14.04.2015 - GDDKiA podpisała umowę z firmą STRABAG - rozpoczyna się kontrakt. Planowane zakończenie 14.12.2016.