ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Luty 2017

2017.02.03 Roboty branzowe przed UM

2017.02.03 Roboty branzowe przed UM

2017.02.06 Budowa kanalziacji deszczowej

2017.02.06 Budowa kanalziacji deszczowej

2017.02.06 Budowa kolektora

2017.02.06 Budowa kolektora

2017.02.06 Studnie knalziacji deszczowej

2017.02.06 Studnie knalziacji deszczowej

2017.02.06 Wykop pod kolektor deszczowy

2017.02.06 Wykop pod kolektor deszczowy

2017.02.06 prace przed UM

2017.02.06 prace przed UM

2017.02.20 Budowa kanalizacji deszczowej

2017.02.20 Budowa kanalizacji deszczowej

2017.02.20 Prace kanlziacyjne

2017.02.20 Prace kanlziacyjne

2017.02.20 Studnia kanlizacji deszczowej

2017.02.20 Studnia kanlizacji deszczowej

2017.02.16 Nowy most

2017.02.16 Nowy most

2017.02.16 Plac Słowiański

2017.02.16 Plac Słowiański

2017.02.16 Plac Słowianski

2017.02.16 Plac Słowianski

2017.02.16 Zjazd ze stargo mostu

2017.02.16 Zjazd ze stargo mostu

2017.02.16 stary i nowy most

2017.02.16 stary i nowy most

2017.02.16 Droga na Grobelno

2017.02.16 Droga na Grobelno