ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lipiec 2017

2017.07.07 malowanie oznkowania

2017.07.07 malowanie oznkowania

2017.07.13 Komisja podczas przeglądu przed odbiorem

2017.07.13 Komisja podczas przeglądu przed odbiorem

2017.07.07 Komisja BRD

2017.07.07 Komisja BRD

2017.07.07 Montaz barier

2017.07.07 Montaz barier

2017.07.07 Prace przy ul Walowej

2017.07.07 Prace przy ul Walowej

2017.07.07 ul Walowa

2017.07.07 ul Walowa

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona

2017.07.30 inwestycja ukończona