ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lipiec 2015

Badanie gruntu DK 22 357+300p

Badanie gruntu DK 22 357+300p

Budowa kanlizacji deszczowej

Budowa kanlizacji deszczowej

Prace ziemne

Prace ziemne

Roboty teletechniczne

Roboty teletechniczne

Rozbiórka budynków przy UM

Rozbiórka budynków przy UM

Rozbiórka budynków przy UM

Rozbiórka budynków przy UM

Rozbiórki przy UM

Rozbiórki przy UM

Skrzyżowanie z ul Tczewską

Skrzyżowanie z ul Tczewską

Zachodnia strona Nogatu

Zachodnia strona Nogatu

Płytka wymiana gruntu przy Nogacie

Płytka wymiana gruntu przy Nogacie

płytka wymina gruntu przy Nogacie

płytka wymina gruntu przy Nogacie

Płytka wymina gruntu przy Nogacie

Płytka wymina gruntu przy Nogacie