ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

FINANSUJĄCY DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

 

 

 

 

PROJEKTANT

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Dokumentacja fotograficzna wstępna

Miejsce rozpoczęcia planowanych robót od strony Tczewa

Miejsce rozpoczęcia planowanych robót od strony Tczewa

Skrzyżowanie z ul.Wałową

Skrzyżowanie z ul.Wałową

Miejsce planowanego stanowiska do nasuwania, a następnie nasypu drogowego za przyczółkiem od strony Tczewa

Miejsce planowanego stanowiska do nasuwania, a następnie nasypu drogowego za przyczółkiem od strony Tczewa

Altanki do rozbiórki

Altanki do rozbiórki

Altanki do rozbiórki

Altanki do rozbiórki

Miejsce pod przyczółek mostu od strony Tczewa

Miejsce pod przyczółek mostu od strony Tczewa

Studzienka telekomunikacyjna firmy Dialog, do przełożenia

Studzienka telekomunikacyjna firmy Dialog, do przełożenia

Miejsce przyszłego przyczółka od strony Malborka

Miejsce przyszłego przyczółka od strony Malborka

Budynek przy skrzyżowaniu z Placem Słowiańskim, przeznaczony do rozbiórki

Budynek przy skrzyżowaniu z Placem Słowiańskim, przeznaczony do rozbiórki

Skrzyżowanie z Placem Słowiańskim, koniec planowanych robót drogowych od strony Malborka

Skrzyżowanie z Placem Słowiańskim, koniec planowanych robót drogowych od strony Malborka

Mur przeznaczony do rozbiórki

Mur przeznaczony do rozbiórki

Miejsce planowanego przyczółka od strony Tczewa

Miejsce planowanego przyczółka od strony Tczewa