Formularz konkursowy

Twoje imie i nazwisko:
Twój e-mail:


Głosuję na zdjęcie:
1 Autor:Michał Pietrowski Data:23.03.2012 2 Autor:Marek Ceroń Data:30.07.2012
3 Autor:Marcin Brzomiński Data:07.07.2013 4 Autor:Jacek Kłopotowski Data:01.09.2011
5 Autor:Andrzej Zieliński Data:06.2009 6 Autor:Wojtek Bryniak Data:21.07.2013

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatorów konkursu oraz podmioty z nimi współpracujące w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu i opublikowania jego rozstrzygnięcia Tak

Akceptuję regulamin konkursu Tak

W celu wysłania zgłoszenia należy zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych !