ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

07.07.2015r. ul. Jagiellońska

07.07.2015r. ul. Jagiellońska
  

Zbrojenie przęsła

Na fotografii przedstawiono aktualny stan zbrojenia ostatniego przęsła łącznicy zjazdowej z Mostu (nad ul. Jagiellońską). W trybie domyślnym łącznica będzie prowadzić w realacji zachód-północ, na ul. Modlińską