ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

25.02.2015r ul. Modlińska

25.02.2015r ul. Modlińska
  

Zbrojenie łącznicy

Na łącznicy zjazdowej na ul. Modlińską, konstruuje się zbrojenia które, w przyszłości będą zalewane betonem. Pod prętami zbrojeniowymi widać wykonane deskowanie. Łącznica będzie prowadzić z kierunku wschodniego i zachodniego w kierunku północnym (obiekt 5T).