ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu wrześniu 2015

lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu wrześniu 2015
  

Wrzesień 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_09_03

Fot. 1. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_09_03

Fot. 2. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_09_03

Fot. 2. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_09_03

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_03

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_03

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_03

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_03

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_09_03

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_09_03

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015_09_03

Fot. 6. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015_09_03

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015_09_03

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015_09_03

Fot. 8. Most Grota_2015_09_03

Fot. 8. Most Grota_2015_09_03

Fot. 9. Most Grota_2015_09_03

Fot. 9. Most Grota_2015_09_03

Fot. 10. nowy tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015_09_03

Fot. 10. nowy tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015_09_03

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_09_03

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_09_03

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_09_03

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_09_03

Fot. 13. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 13. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 14. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 14. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 15. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 15. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_2015_09_10

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_2015_09_10

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_2015_09_10

Fot. 17. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_2015_09_10

Fot. 17. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_2015_09_10

Fot. 18. łącznica wjazdowa na Trasie AK w relacji północ-wschód (Gdańsk-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_2015_09_10

Fot. 18. łącznica wjazdowa na Trasie AK w relacji północ-wschód (Gdańsk-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_2015_09_10

Fot. 19. wiadukt środkowo-południowy i remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_2015_09_10

Fot. 19. wiadukt środkowo-południowy i remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_2015_09_10

Fot. 20. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 20. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 21. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 21. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 22. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 22. Most Grota_2015_2015_09_10

Fot. 23. łącznica zjazdowa w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska_2015_09_10

Fot. 23. łącznica zjazdowa w relacji zachód - północ (Poznań - ul. Modlińska) na węźle Modlińska_2015_09_10

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015_09_16

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015_09_16

Fot. 25. półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_16

Fot. 25. półtunelowe ekrany akustyczne_2015_09_16

Fot. 26. odcinek drogi pomiędzy wiaduktami 9T (nad ul.Gwiaździstą) i 53T (nad łącznica zjazdowa w relacji wschód południe w.Wisłostrada)_2015_09_16

Fot. 26. odcinek drogi pomiędzy wiaduktami 9T (nad ul.Gwiaździstą) i 53T (nad łącznica zjazdowa w relacji wschód południe w.Wisłostrada)_2015_09_16

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą

Fot. 27. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul Gwiaździstą

Fot. 28. łącznica wjazdowa na Trasę AK w relacji północ-wschód (Gdańsk-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_09_16

Fot. 28. łącznica wjazdowa na Trasę AK w relacji północ-wschód (Gdańsk-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_09_16

Fot. 29. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_09_16

Fot. 29. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe-wschód (Centrum-Marki) na węźle Wisłostrada_2015_09_16

Fot. 30. Most Grota_2015_09_16

Fot. 30. Most Grota_2015_09_16

Fot. 31. remontowana łącznica w relacji zachód-południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_09_16

Fot. 31. remontowana łącznica w relacji zachód-południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_09_16

Fot. 32. łącznica zjazdowa w relacji zachód-północ (Poznań-ul.Modlińska) na węźle Modlińska_2015_09_16

Fot. 32. łącznica zjazdowa w relacji zachód-północ (Poznań-ul.Modlińska) na węźle Modlińska_2015_09_16

Fot. 33. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim (ul. Wybrzeże Puckie)_2015_09_16

Fot. 33. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim (ul. Wybrzeże Puckie)_2015_09_16