ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu wrzesień 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu wrzesień 2014
  

Wrzesień 2014

Fot. 1. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 1. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 2. najazd na remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-09-04

Fot. 2. najazd na remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-09-04

Fot. 3. kładka dla pieszych pomiędzy węzłm Broniewskiego i węzłem Marymoncka 2014-09-04

Fot. 3. kładka dla pieszych pomiędzy węzłm Broniewskiego i węzłem Marymoncka 2014-09-04

Fot. 4. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 4. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 5. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 5. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-09-04

Fot. 6.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-09-04

Fot. 6.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-09-04

Fot. 7. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód-południe na weźle Wisłostrada 2014-09-04

Fot. 7. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód-południe na weźle Wisłostrada 2014-09-04

Fot. 8. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-09-04

Fot. 8. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-09-04

Fot. 9. most Grota 2014-09-04

Fot. 9. most Grota 2014-09-04

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-09-04

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-09-04

Fot. 11. odbudowywany wiadkut północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-09-04

Fot. 11. odbudowywany wiadkut północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-09-04

Fot. 12. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 12. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 13. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2014-09-11

Fot. 13. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2014-09-11

Fot. 14. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 14. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-09-11

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-11

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-11

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-09-11

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-09-11

Fot. 18. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-11

Fot. 18. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-11

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-11

Fot. 19. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-11

Fot. 20. most Grota_2014-09-11

Fot. 20. most Grota_2014-09-11

Fot. 21. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-11

Fot. 21. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-11

Fot. 22. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-11

Fot. 22. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-11

Fot. 23. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-09-11

Fot. 23. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-09-11

Fot. 24. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-11

Fot. 24. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-11

Fot. 25. najazd na remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-09-17

Fot. 25. najazd na remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-09-17

Fot. 26. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2014-09-17

Fot. 26. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2014-09-17

Fot. 27. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-17

Fot. 27. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-17

Fot. 28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-17

Fot. 28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-17

Fot. 29. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-09-17

Fot. 29. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-09-17

Fot. 30. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-17

Fot. 30. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-17

Fot. 31. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-09-17

Fot. 31. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-09-17

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-17

Fot. 32. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-17

Fot. 33. most Grota_2014-09-17

Fot. 33. most Grota_2014-09-17

Fot. 34. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-17

Fot. 34. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-17

Fot. 35. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-09-17

Fot. 35. wyburzana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2014-09-17

Fot. 36. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-17

Fot. 36. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-17

Fot. 37. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 37. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 38. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-09-25

Fot. 38. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-09-25

Fot. 39. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 39. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 40. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-09-25

Fot. 40. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-09-25

Fot. 41. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 41. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-09-25

Fot. 42. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-25

Fot. 42. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-09-25

Fot. 43. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 43. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 44. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 44. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 45. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-09-25

Fot. 45. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-09-25

Fot. 46. odbudowywana łacznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 46. odbudowywana łacznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-09-25

Fot. 47. most Grota_2014-09-25

Fot. 47. most Grota_2014-09-25

Fot. 48. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-25

Fot. 48. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-09-25

Fot. 49. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-25

Fot. 49. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska_2014-09-25