ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu styczeń 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu styczeń 2015
  

Styczeń 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-04

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-04

Fot. 2. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-01-04

Fot. 2. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-01-04

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-01-04

Fot. 3. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-01-04

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-04

Fot. 4. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-04

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-01-04

Fot. 5. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-01-04

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-04

Fot. 6. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-04

Fot. 7. most Grota_2015-01-04

Fot. 7. most Grota_2015-01-04

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-04

Fot. 8. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-04

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-04

Fot. 9. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-04

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-04

Fot. 10. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-04

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-16

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-16

Fot. 12. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-01-16

Fot. 12. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-01-16

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-01-16

Fot. 13. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-01-16

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-16

Fot. 14. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-16

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-01-16

Fot. 15. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-01-16

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-16

Fot. 16. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-16

Fot. 17. most Grota_2015-01-16

Fot. 17. most Grota_2015-01-16

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 18. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 19. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 19. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 20. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-01-16

Fot. 20. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-01-16

Fot. 21. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-16

Fot. 21. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-16

Fot. 22. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 22. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-16

Fot. 23. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-22

Fot. 23. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-22

Fot. 24. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-01-22

Fot. 24. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-01-22

Fot. 25. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne oraz mur oporowy wzdluż południowej krawędzi półtunelowych ekranow akustycznych_2015-01-22

Fot. 25. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne oraz mur oporowy wzdluż południowej krawędzi półtunelowych ekranow akustycznych_2015-01-22

Fot. 26. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-22

Fot. 26. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-22

Fot. 27. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-01-22

Fot. 27. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-01-22

Fot. 28. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wislostrada_2015-01-22

Fot. 28. łącznica wjazdowa na Trase AK w relacji północ – wschód (Gdańsk – Marki) na węźle Wislostrada_2015-01-22

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-22

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-22

Fot. 30. most Grota_2015-01-22

Fot. 30. most Grota_2015-01-22

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-22

Fot. 31. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-22

Fot. 32. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-22

Fot. 32. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-22

Fot. 33. odbudowywany tunel w ciagu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-01-22

Fot. 33. odbudowywany tunel w ciagu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-01-22

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-22

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-22

Fot. 35. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-29

Fot. 35. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-01-29

Fot. 36. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-01-29

Fot. 36. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-01-29

Fot. 37. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-01-29

Fot. 37. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-01-29

Fot. 38. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-01-29

Fot. 38. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-01-29

Fot. 39. estakada w ciągu łącznicy zjazdowej w relacji północ – wschód (ul. Marymoncka – Marki) na węźle Marymoncka_2015-01-29

Fot. 39. estakada w ciągu łącznicy zjazdowej w relacji północ – wschód (ul. Marymoncka – Marki) na węźle Marymoncka_2015-01-29

Fot. 40. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-29

Fot. 40. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-01-29

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-01-29

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostradą_2015-01-29

Fot. 42. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-29

Fot. 42. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-01-29

Fot. 43. most Grota_2015-01-29

Fot. 43. most Grota_2015-01-29

Fot. 44. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-29

Fot. 44. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-29

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-29

Fot. 45. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-01-29

Fot. 46. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-29

Fot. 46. remontowana łącznica w relacji zachód – południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-01-29