ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu styczeń 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu styczeń 2014
  

Styczeń 2014

Fot.1. remontowana lacznica zjazdowa w relacji zachod-poludnie na wezle Wislostrada 2014-01-30

Fot.1. remontowana lacznica zjazdowa w relacji zachod-poludnie na wezle Wislostrada 2014-01-30

Fot.2. budowa łącznicy wjazdowej na Most Grota w relacji północ-zachód na węźle Modlińska2014-01

Fot.2. budowa łącznicy wjazdowej na Most Grota w relacji północ-zachód na węźle Modlińska2014-01

Fot.3. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji południe-zachód na węźle Modlińska2014-01g

Fot.3. łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji południe-zachód na węźle Modlińska2014-01g

Fot.4. łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-01

Fot.4. łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-01

Fot.5. Most Grota 2014-01a

Fot.5. Most Grota 2014-01a

Fot.6. Most Grota 2014-01b

Fot.6. Most Grota 2014-01b

Fot.7. Most Grota 2014-01c

Fot.7. Most Grota 2014-01c

Fot.8. Most Grota2014-01d

Fot.8. Most Grota2014-01d

Fot.9. odbudowyana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód .

Fot.9. odbudowyana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód .

Fot.10. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji pół.

Fot.10. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji pół.

Fot.11. odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji wschód

Fot.11. odbudowywana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji wschód

Fot.12. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą

Fot.12. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą

Fot.13. remontowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka a

Fot.13. remontowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka a

Fot.14. wezel Wislostrada 2014-01

Fot.14. wezel Wislostrada 2014-01

Fot.15. wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01

Fot.15. wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01

Fot.16. wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01

Fot.16. wiadukt Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01

Fot.17. Most Grota 2014-01e

Fot.17. Most Grota 2014-01e

Fot.18. Most Grota2014-01f

Fot.18. Most Grota2014-01f

Fot.19. Most Grota2014-01g

Fot.19. Most Grota2014-01g

Fot.20. Most Grota 2014-01h

Fot.20. Most Grota 2014-01h

Fot.21. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ

Fot.21. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ

Fot.22. most grota2014-01i

Fot.22. most grota2014-01i

Fot.23. most grota2014-01j

Fot.23. most grota2014-01j

Fot.24. odbudowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka2014-01b

Fot.24. odbudowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka2014-01b

Fot.25. odbudowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka2014-01c

Fot.25. odbudowany wiadukt Trasy AK nad kanałem Łacha Potocka2014-01c

Fot.26. odbudowana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód - północ (Poznań - Gdańsk) na węźle Wisłostrada 2014-01

Fot.26. odbudowana łącznica zjazdowa z Trasy AK w relacji zachód - północ (Poznań - Gdańsk) na węźle Wisłostrada 2014-01

Fot.27. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-01

Fot.27. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-01

Fot.28. okolice wiaduktu na Mickiewicza2014-01

Fot.28. okolice wiaduktu na Mickiewicza2014-01

Fot.29. most grota2014-01k

Fot.29. most grota2014-01k

Fot.30. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01a

Fot.30. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01a

Fot.31. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01b

Fot.31. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01b

Fot.32. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01c

Fot.32. odbudowywana łącznica wjazdowa na Most Grota w relacji północ - zachód (ul. Modlińska - Poznań) na węźle Modlińska (tylko wiadukt od nasypu)2014-01c

Fot.33. Trasa AK pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Gwiaździstą

Fot.33. Trasa AK pomiędzy ul. Mickiewicza a ul. Gwiaździstą

Fot.34. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą a

Fot.34. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą a

Fot.35. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą b

Fot.35. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą b

Fot.36. remontowana łącznica zjazdowa z Trasy AK

Fot.36. remontowana łącznica zjazdowa z Trasy AK

Fot.37. most Grota2014-01-16

Fot.37. most Grota2014-01-16

Fot.38. tunel w ciągu łącznicy wjazdowej

Fot.38. tunel w ciągu łącznicy wjazdowej

Fot.39. remontowana łącznica wjazdowa na most Grota

Fot.39. remontowana łącznica wjazdowa na most Grota

Fot.40. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK

Fot.40. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK

Fot.41. wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego     20140123a

Fot.41. wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 20140123a

Fot.42. wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 20140123b

Fot.42. wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 20140123b

Fot.43. okolice16Tprzewiązka na Trasie AK za węzłem Marymoncka 2014-01-23

Fot.43. okolice16Tprzewiązka na Trasie AK za węzłem Marymoncka 2014-01-23

Fot.44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-01-23

Fot.44. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-01-23

Fot.45. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-01-23

Fot.45. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-01-23

Fot.45. remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.45. remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.46. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad łącznicą zjazdową w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.46. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad łącznicą zjazdową w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.47. 48T remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-01-23

Fot.47. 48T remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-01-23

Fot.48. 57T odbudowywana łącznica zjazdowa w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.48. 57T odbudowywana łącznica zjazdowa w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-23

Fot.49. 29T odbudowywana łącznica wjazdowa w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-01-23

Fot.49. 29T odbudowywana łącznica wjazdowa w relacji północ-zachód na węźle Modlińska 2014-01-23

Fot.50. 26T remontowana łącznica wjazdowa w relacji południe- zachód na węźle Modlińska 2014-01-23

Fot.50. 26T remontowana łącznica wjazdowa w relacji południe- zachód na węźle Modlińska 2014-01-23

Fot.51. okolice17T Trasa AK pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka 2014-01-23

Fot.51. okolice17T Trasa AK pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka 2014-01-23

Fot.52. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-01-30b

Fot.52. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-01-30b

Fot.53. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-01-30

Fot.53. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-01-30

Fot.54. remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.54. remontowana łącznica zjazdowa w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.55. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad łącznicą zjazdową w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.55. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad łącznicą zjazdową w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.56. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30a

Fot.56. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30a

Fot.57. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30b

Fot.57. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30b

Fot.58. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30c

Fot.58. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-01-30c

Fot.59. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.59. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-01-30

Fot.60. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-01-30

Fot.60. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-01-30