ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu sierpniu 2015

lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu sierpniu 2015
  

Sierpień 2015

Fot. 1. mur oporowy na węźle Powązkowska_2015_08_06

Fot. 1. mur oporowy na węźle Powązkowska_2015_08_06

Fot. 2. mur oporowy południowo-wschodni na weźle Broniewskiego_2015_08_06

Fot. 2. mur oporowy południowo-wschodni na weźle Broniewskiego_2015_08_06

Fot. 3. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul. Kolektorskiej_2015_08_06

Fot. 3. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul. Kolektorskiej_2015_08_06

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_06

Fot. 4. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_06

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_06

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_06

Fot. 6. południowa część wiadkuktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_06

Fot. 6. południowa część wiadkuktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_06

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015_08_06

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015_08_06

Fot. 8. Most Grota_2015_08_06

Fot. 8. Most Grota_2015_08_06

Fot. 9. Most Grota_2015_08_06

Fot. 9. Most Grota_2015_08_06

Fot. 10. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_06

Fot. 10. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_06

Fot. 11. łącznica w relacji zachód-północ nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_06

Fot. 11. łącznica w relacji zachód-północ nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_06

Fot. 12. remontowany wiadukt wschodni ul Powazkowskiej nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 12. remontowany wiadukt wschodni ul Powazkowskiej nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015_08_14

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015_08_14

Fot. 14. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015_08_14

Fot. 14. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul Broniewskiego_2015_08_14

Fot. 15. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2015_08_14

Fot. 15. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2015_08_14

Fot. 16. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2015_08_14

Fot. 16. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka_2015_08_14

Fot. 17. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul. Kolektorskiej_2015_08_14

Fot. 17. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul. Kolektorskiej_2015_08_14

Fot. 18. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 18. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 19. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 19. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_14

Fot. 20. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_14

Fot. 20. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_14

Fot. 21. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_14

Fot. 21. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_14

Fot. 22. Most Grota_2015_08_14

Fot. 22. Most Grota_2015_08_14

Fot. 23. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_14

Fot. 23. remontowany wiadukt południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_14

Fot. 24. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_14

Fot. 24. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_14

Fot. 25. remontowana kładka nad Trasą AK w ciagu ul. Żelazowskiej_2015_08_21

Fot. 25. remontowana kładka nad Trasą AK w ciagu ul. Żelazowskiej_2015_08_21

Fot. 26. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul Kolektorskiej_2015_08_21

Fot. 26. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul Kolektorskiej_2015_08_21

Fot. 27. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_21

Fot. 27. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_21

Fot. 28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_21

Fot. 28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_21

Fot. 29. Most Grota_2015_08_21

Fot. 29. Most Grota_2015_08_21

Fot. 30. Most Grota_2015_08_21

Fot. 30. Most Grota_2015_08_21

Fot. 31. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_21

Fot. 31. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_21

Fot. 32. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ - wschód na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 32. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ - wschód na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_21

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_21

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_21

Fot. 36. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_08_27

Fot. 36. remontowany wiadukt zachodni ul Słowackiego nad Trasą AK_2015_08_27

Fot. 37. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul.Kolektorskiej_2015_08_27

Fot. 37. remontowana kładka nad Trasą AK w ciągu ul.Kolektorskiej_2015_08_27

Fot. 38. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_27

Fot. 38. remontowany wiadukt ul Mickiewicza nad Trasą AK_2015_08_27

Fot. 39. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_27

Fot. 39. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_27

Fot. 40. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_27

Fot. 40. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015_08_27

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_27

Fot. 41. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015_08_27

Fot. 42. Most Grota_2015_08_27

Fot. 42. Most Grota_2015_08_27

Fot. 43. Most Grota_2015_08_27

Fot. 43. Most Grota_2015_08_27

Fot. 44. Most Grota_2015_08_27

Fot. 44. Most Grota_2015_08_27

Fot. 45. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015_08_27

Fot. 45. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015_08_27

Fot. 46. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_27

Fot. 46. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015_08_27

Fot. 47. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_27

Fot. 47. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015_08_27