ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu sierpień 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu sierpień 2014
  

Sierpień 2014

Fot. 1. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-08-07

Fot. 1. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-08-07

Fot. 2. most Grota_2014-08-07

Fot. 2. most Grota_2014-08-07

Fot. 3.odbudowywana łacznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 3.odbudowywana łacznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 4 odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-08-07

Fot. 4 odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-08-07

Fot. 5. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-08-07

Fot. 5. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślanskim_2014-08-07

Fot. 6. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 6. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 7. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2014-08-07

Fot. 7. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wislostradą_2014-08-07

Fot. 8. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-08-07

Fot. 8. projektowane póltunelowe ekrany akustyczne_2014-08-07

Fot. 9. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-07

Fot. 9. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-07

Fot. 10. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 10. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-07

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-07

Fot. 11. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-07

Fot. 12. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-07

Fot. 12. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-07

Fot. 14. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-08-13

Fot. 14. kładka dla pieszych pomiędzy węzłem Broniewskiego i węzłem Marymoncka_2014-08-13

Fot. 15. most Grota_2014-08-13

Fot. 15. most Grota_2014-08-13

Fot. 16. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-13

Fot. 16. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-13

Fot. 17. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim i odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-13.

Fot. 17. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim i odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-13.

Fot. 18. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-13

Fot. 18. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-13

Fot. 19. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-08-13

Fot. 19. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2014-08-13

Fot. 20. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-13

Fot. 20. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-13

Fot. 21. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-13

Fot. 21. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-13

Fot 22. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-13

Fot 22. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-13

Fot. 23. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-13

Fot. 23. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-13

Fot. 24. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-08-13

Fot. 24. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-08-13

Fot. 25. wzmocnienie stropu kanału pod remontowaną kładką w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-13

Fot. 25. wzmocnienie stropu kanału pod remontowaną kładką w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-13

Fot. 26. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-21

Fot. 26. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-21

Fot. 27. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-08-21

Fot. 27. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2014-08-21

Fot. 28. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-21

Fot. 28. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-21

Fot. 29. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-21

Fot. 29. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-21

Fot. 30. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 30. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 31. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 31. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 32. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-21

Fot. 32. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-21

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 33. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-21

Fot. 34. most Grota_2014-08-21

Fot. 34. most Grota_2014-08-21

Fot. 35. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-21

Fot. 35. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-21

Fot. 36. dbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-21

Fot. 36. dbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-21

Fot. 37. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-28

Fot. 37. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-28

Fot. 38. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-28.jpg

Fot. 38. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2014-08-28.jpg

Fot. 39. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-28.jpg

Fot. 39. remontowana kładka w ciągu ul. Kolektorskiej_2014-08-28.jpg

Fot. 40. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-28

Fot. 40. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2014-08-28

Fot. 41. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-28

Fot. 41. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2014-08-28

Fot. 42. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-28

Fot. 42. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Wisłostrada_2014-08-28

Fot. 43. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-28

Fot. 43. północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2014-08-28

Fot. 44. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-28.jpg

Fot. 44. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada_2014-08-28.jpg

Fot. 45. most Grota_2014-08-28

Fot. 45. most Grota_2014-08-28

Fot. 46. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-28.

Fot. 46. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-28.

Fot. 47. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-28

Fot. 47. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim_2014-08-28