ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Most Grota 18.02.2015r

Most Grota 18.02.2015r
  

Rusztowania pod łącznicę

Przy Moście Grota, po wschodniej stronie ul. Modlińskiej powstaje imponujący ciąg rusztowań. Posłużą one do budowy łącznicy zjazdowej z Mostu w kierunku zachód-północ. W prawej części fotografii widać filary przyszłej łącznicy zjazdowej w kierunku wschód-północ