ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Jagiellońska 08.04.2015r

ul. Jagiellońska 08.04.2015r
  

Rozbudowa rusztowań

Nad ul. Jagiellońską powstaje ciąg rusztowań i deskowań. Konstrukcja służy budowie łącznicy zjazdowej z Mostu Grota na ul. Modlińską w kierunku zachód-północ