ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Modlińska 26.08.2015r.

ul. Modlińska 26.08.2015r.
  

Remont ścieżki rowerowej

W ostatnim czasie pasażerowie przesiadający się na ul. Modlińskiej na przystanku Żerań FSO 54  (obok parafii pw. Św. Jadwigi) mają możliwość oglądania remontu pobliskiej ścieżki rowerowej. Na fotografii widoczne ułożone krawężniki oraz zagęszczona pierwsza warstwa podłoża