ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Elektronowa 10.09.2015r.

ul. Elektronowa 10.09.2015r.
  

Prace brukarskie

Przy ul. Elektronowej, wzdłuż ulicy Modlińskiej trwają prace porządkowe i brukarskie. Układana jest nawierzchnia z kostki oraz krawężniki w ramach odtwarzania chodników