ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Jagiellońska 13.05.2015r

ul. Jagiellońska 13.05.2015r
  

Postęp prac przy budowie łącznicy

Fotografia przedstawia aktualny stan wykonania łącznicy zjazdowej z Mostu Grota. Łącznica będzie prowadzić na ul. Jagiellońską w relacji zachód-południe