ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Podpisanie umowy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie  zawarła kontrakt z firmą Metrostav na  Kontynuację projektowania i przebudowę drogi S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska - Węzeł Modlińska".
Projekt nr: POIŚ.06.01.00-00-020/09-01