ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu październik 2013

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu październik 2013
  

Październik 2013

Fot.1. ul.Powązkowska

Fot.1. ul.Powązkowska

Fot.2. Al. Armii Krajowej - Most Grota-Roweckiego - 05.10.2013

Fot.2. Al. Armii Krajowej - Most Grota-Roweckiego - 05.10.2013

Fot.3. Modlińska - 22.10.2013

Fot.3. Modlińska - 22.10.2013

Fot.4. Wisłostrada -. 22.10.2013

Fot.4. Wisłostrada -. 22.10.2013

Fot.5. Most Grota-Roweckiego-05.10.2013

Fot.5. Most Grota-Roweckiego-05.10.2013

Fot.6. Pobieranie próbek stali

Fot.6. Pobieranie próbek stali

Fot.7. Oznakowanie

Fot.7. Oznakowanie

Fot.8. wezel Modlinska lacznica

Fot.8. wezel Modlinska lacznica

Fot.9. wezel Modlinska  lacznica

Fot.9. wezel Modlinska lacznica

Fot.10. wezel Modlinska wjazd na most pln

Fot.10. wezel Modlinska wjazd na most pln

Fot.11. wjazd na most wezel Modlinska pln-pld

Fot.11. wjazd na most wezel Modlinska pln-pld

Fot.12. wezel Wislostrada pln

Fot.12. wezel Wislostrada pln

Fot.13. wezel modlinska wjazd na most pln-pld

Fot.13. wezel modlinska wjazd na most pln-pld

Fot.14. wezel modlinska   lacznica

Fot.14. wezel modlinska lacznica

Fot.15. lacznica wezel modlinska

Fot.15. lacznica wezel modlinska

Fot.16. wezel modlinska pld od Jagiellonskiej

Fot.16. wezel modlinska pld od Jagiellonskiej