ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Oświadczenie Metrostav

 

Warszawa, 5 lutego 2014
 
Stanowisko Metrostav w sprawie czyszczenia oznakowania
W związku z pojawiającymi się pytaniami na  temat czyszczenia przez Metrostav oznakowania pionowego w ciągu Trasy AK informujemy, że zastosowana została optymalna, najmniej uciążliwa forma dla kierowców. Zapewniamy, że czyszczenie oznakowania pionowego odbywa się zgodnie z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i czytelności oznakowania. Ekipy porządkowe pełnią dyżur całą dobę, a czyszczenie odbywa się w ruchu w celu zapobieżenia powstawania korków na moście Grota-Roweckiego oraz Trasie AK. Zapewniany również, że ekipy czyszczące patrolują trasę i usuwają śnieg i zabrudzenia z oznakowania, aż do momentu kiedy będzie ono zupełnie czyste i bez problemów czytelne dla kierowców. Naszym priorytetem jest nie tylko sprawne wykonanie powierzonych prac budowlanych, ale również utrzymanie jak najlepszej przejezdności trasy oraz zachowanie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pracowników na powierzonym nam odcinku Trasy AK.
Radim Čáp, przedstawiciel Metrostav Polska