ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

OPIS PROJEKTU

Dostosowanie drogi krajowej nr 8 na odcinku Al. Prymasa Tysiąclecia – ul. Piłsudskiego w Markach do parametrów trasy ekspresowej
 

etap II – odcinek węzeł „Modlińska" – węzeł "Powązkowska"

Plan sytuacyjny inwestycji z zaznaczeniem linii rozgraniczającej inwestycję realizowaną w ramach etapu II:


           
 

                  

              

 

 

Raport o Oddziaływaniu Na Środowisko  Str_tytulowa_czIII_streszczenie.pdf  czIII_streszczenie_10_2013.pdf


Zadanie polega na  dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła „Modlińska”  do węzła "Powązkowska" o długości ok. 4,6 km. Trasa zlokalizowana jest na terenie miasta st. Warszawa oraz miasta Marki, w województwie mazowieckim.

Realizowane prace obejmują również przebudowę mostu  im. Stefana Grota - Roweckiego. Zostanie on poszerzony o 10 metrów. Kierowcy będą mieć do dyspozycji po 5  pasów  ruchu w obu kierunkach, z tego dwa będą dedykowane  dla ruchu tranzytowego, pozostałe dla lokalnego. Na moście została zaprojektowana również ścieżka rowerowa i chodnik.
 
Kontrakt zawarty z firmą Metrostav S.A. o wartości
796 304 041,43 PLN zostanie zrealizowany w ciągu 27 miesięcy od rozpoczęcia robót. Umowa na realizację projektu  została podpisana w lipcu 2013.

Kontrakt jest realizowany w trybie „projektuj-buduj”, co oznacza, że zakres  prac należących do wykonawcy, oprócz wykonania robót budowlanych, obejmuje  również przygotowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej.

Prace budowlane rozpoczęły się w październiku 2013 roku, zgodnie z umową mają potrwać do października 2015 r.

 

Dokumentacja projektu złożona przez wykonawcę została przez GDDKiA zaakceptowana w grudniu 2013 roku  

 

Zakres prac realizowanych w ramach kontraktu obejmuje łącznie 63 obiekty inżynierskie:

  • Wyburzonych i odbudowanych  zostanie 16 obiektów - w tym m.in.: 7 wiaduktów, 6 estakad, tunel pod Trasą AK oraz kładka dla pieszych.
  • Wyremontowanych  zostanie 27 obiektów, w tym m.in.: 11 wiaduktów, 9 estakad oraz 6 kładek i przejść dla pieszych.
  • Powstanie także 14 nowych obiektów, w tym półtunelowe ekrany akustyczne przy osiedlu Potok, wjazd na Trasę AK z ul. Marymonckiej w kierunku Poznania (relacja północ - zachód) oraz mury oporowe.

Na terenie objętym kontraktem zostanie wykonany także szereg robót branżowych, w tym instalacja i rewitalizacja sieci teletechnicznej, a także kanalizacji deszczowej.

 

Informacje o projekcie:

  • Faktyczna długość odcinka przebudowywanego w ramach etapu II  wynosi 4,6 km i 77 cm
  • Do przebudowy Trasy AK i mostu Grota zostanie wykorzystanych ok. 8 255 ton stali zbrojeniowej.
  • Do poszerzenia mostu zostanie wykorzystanych w sumie 208 elementówm -  po 104 na każdą z nitek. Elementy ważą od 9 do 15 ton – łącznie planowane jest zużycie ok. 3 450 ton stali.
  • Do wykonania półtunelowych ekranów akustycznych zużytych zostanie ok. 1 200 ton stali.
  • Na terenie projektu położonych zostanie ok. 6 750 metrów bieżących sieci teletechnicznej.