ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

ul. Jagiellońska 16.06.2015

ul. Jagiellońska 16.06.2015
  

Nowe rusztowania

Rozpoczęto montaż nowych rusztowań pod ostatni fragment łącznicy zjazdowej w relacji zachód-północ. W tym celu utwardzono wcześniej podłoże betonowymi płytami. Aby osłonić przechodniów na ciągu pieszym biegnącym przez plac budowy skonstruowano specjalny korytarz ochronny widoczny na zdjęciu