ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

9.09.2014 Trasa AK

9.09.2014 Trasa AK
  

Nowe barierki na moście


10.09.2014

 

Można już oglądać barierki oddzielające ciąg pieszo - rowerowy od jezdni na Moście Grota. Na fotografii przedstawiony zjazd w kierunku północnym po zachodniej stronie Wisły