ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu marzec 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu marzec 2014
  

Marzec 2014

Fot.1.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą2014-03-05

Fot.1.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą2014-03-05

Fot.2.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.2.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.3.remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.3.remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.4.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-03-05

Fot.4.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-03-05

Fot.5.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.5.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-05

Fot.6.most Grota2014-03-05

Fot.6.most Grota2014-03-05

Fot.7.odbudowywane wiadukty północny i  środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim2014-03-05

Fot.7.odbudowywane wiadukty północny i środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim2014-03-05

Fot.8.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska2014-03-05

Fot.8.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska2014-03-05

Fot.9.odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-03-05

Fot.9.odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-03-05

Fot.10.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK2014-03-13

Fot.10.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK2014-03-13

Fot.11.projektowany mur oporowy północno-zachodni na węźle Broniewskiego2014-03-13

Fot.11.projektowany mur oporowy północno-zachodni na węźle Broniewskiego2014-03-13

Fot.12.remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-13

Fot.12.remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-13

Fot.13.remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka2014-03-13

Fot.13.remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka2014-03-13

Fot.14.odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-03-13

Fot.14.odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-03-13

Fot.15.Okolice 45T pas rozdziału Trasy AK 2014-03-13

Fot.15.Okolice 45T pas rozdziału Trasy AK 2014-03-13

Fot.16.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-03-13

Fot.16.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-03-13

Fot.17.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-13

Fot.17.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-13

Fot.18.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-03-13

Fot.18.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada2014-03-13

Fot.19.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-13

Fot.19.odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada2014-03-13

Fot.20.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-03-13

Fot.20.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą2014-03-13

Fot.21.most Grota 2014-03-13

Fot.21.most Grota 2014-03-13

Fot.22.most Grota 2014-03-13a

Fot.22.most Grota 2014-03-13a

Fot.23.MostGrota 2014-03-13b

Fot.23.MostGrota 2014-03-13b

Fot.24.odbudowywane wiadukty północny i  środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim2014-03-13

Fot.24.odbudowywane wiadukty północny i środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim2014-03-13

Fot.25.remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.25.remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.26.remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka2014-03-20

Fot.26.remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka2014-03-20

Fot.27.remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.27.remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.28.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-20

Fot.28.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-20

Fot.29.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-03-20

Fot.29.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-03-20

Fot.30.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-20

Fot.30.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-20

Fot.31.most Grota 2014-03-20

Fot.31.most Grota 2014-03-20

Fot.32.most Grota2014-03-20

Fot.32.most Grota2014-03-20

Fot.33.odbudowywane wiadukty północny i  środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-03-20

Fot.33.odbudowywane wiadukty północny i środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-03-20

Fot.34.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-03-20

Fot.34.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-03-20

Fot.35.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.35.remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-03-20

Fot.36.projektowany mur oporowy północno-zachodni na węźle Broniewskiego 2014-03-27

Fot.36.projektowany mur oporowy północno-zachodni na węźle Broniewskiego 2014-03-27

Fot.37.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-03-27

Fot.37.remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego 2014-03-27

Fot.38.remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-27

Fot.38.remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-03-27

Fot.39.Okolice413T 2014-03-27

Fot.39.Okolice413T 2014-03-27

Fot.40.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-03-27

Fot.40.projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-03-27

Fot.41.odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-03-27

Fot.41.odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-03-27

Fot.42.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-27

Fot.42.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-03-27

Fot.43.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-03-27

Fot.43.odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-03-27

Fot.44.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-03-27

Fot.44.remontowana łącznica w relacji zachód-południe na węźle Wisłostrada 2014-03-27

Fot.45.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-27

Fot.45.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-27

Fot.46.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-27a

Fot.46.odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-03-27a

Fot.47.most Grota 2014-03-27

Fot.47.most Grota 2014-03-27

Fot.48.most Grota 2014-03-27a

Fot.48.most Grota 2014-03-27a

Fot.49most Grota 2014-03-27b

Fot.49most Grota 2014-03-27b

Fot.50.odbudowywane wiadukty północny i  środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-03-27

Fot.50.odbudowywane wiadukty północny i środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-03-27

Fot.51.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-03-27

Fot.51.remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-03-27