ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu maju 2015

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu maju 2015
  

Maj 2015

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-07

Fot. 1. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-07

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-07

Fot. 2. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-07

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-05-07

Fot. 3. odbudowywany tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej_2015-05-07

Fot. 4. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-07

Fot. 4. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-07

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-07

Fot. 5. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-07

Fot. 6. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-07

Fot. 6. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-07

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-07

Fot. 7. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-07

Fot. 8. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-05-07

Fot. 8. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-05-07

Fot. 9. most Grota_2015-05-07

Fot. 9. most Grota_2015-05-07

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-07

Fot. 10. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-07

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-07

Fot. 11. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-07

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-07

Fot. 12. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-07

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-14

Fot. 13. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-14

Fot. 14. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-15

Fot. 14. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-15

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-14

Fot. 15. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-14

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-14

Fot. 16. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-14

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-14

Fot. 17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-14

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-14

Fot. 18. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-14

Fot. 19. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-05-15

Fot. 19. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-05-15

Fot. 20. most Grota_2015-05-14

Fot. 20. most Grota_2015-05-14

Fot. 21. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-05-15

Fot. 21. odbudowywany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska_2015-05-15

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-14

Fot. 22. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-14

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwislańskim_2015-05-14

Fot. 23. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwislańskim_2015-05-14

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-20

Fot. 24. remontowany wiadukt Trasy AK nad ul. Broniewskiego_2015-05-20

Fot. 25. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-20

Fot. 25. remontowany wiadukt zachodni ul. Słowackiego nad Trasą AK_2015-05-20

Fot. 26. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-20

Fot. 26. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK_2015-05-20

Fot. 27. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-20

Fot. 27. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne_2015-05-20

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-20

Fot. 28. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą_2015-05-20

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-20

Fot. 29. południowa część wiaduktu Trasy AK nad fragmentem łącznicy zjazdowej w relacji wschód-południe na węźle Wisłostrada_2015-05-20

Fot. 30. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-05-20

Fot. 30. łącznica wjazdowa na most Grota w relacji południe - wschód na węźle Wisłostrada_2015-05-20

Fot. 31. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-05-20

Fot. 31. południowa część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą_2015-05-20

Fot. 32. most Grota_2015-05-20

Fot. 32. most Grota_2015-05-20

Fot. 33. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-20

Fot. 33. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-20

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-20

Fot. 34. odbudowywana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Modlińska_2015-05-20

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-20

Fot. 35. remontowana łącznica w relacji zachód - południe nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-20

Fot. 36. Mur oporowy na węźle Powązkowska_2015-05-27

Fot. 36. Mur oporowy na węźle Powązkowska_2015-05-27

Fot. 37. Trasa Główna_2015-05-27

Fot. 37. Trasa Główna_2015-05-27

Fot. 38. Trasa Główna_2015-05-27

Fot. 38. Trasa Główna_2015-05-27

Fot. 39. przyczółek południowo-wschodni mostu Grota_2015-05-27

Fot. 39. przyczółek południowo-wschodni mostu Grota_2015-05-27

Fot. 40. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-27

Fot. 40. odbudowywany wiadukt środkowo-południowy nad Traktem Nadwiślańskim_2015-05-27