ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

INŻYNIER

 

 

 

 

WYKONAWCA

 

 

 

 

   

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu maj 2014

Lokalizacja poszczególnych zdjęć wykonanych w miesiącu maj 2014
  

Maj 2014

Fot.1. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.1. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.2. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-06

Fot.2. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-06

Fot.3. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-06

Fot.3. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-06

Fot.4. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-05-06

Fot.4. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-05-06

Fot.5. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-05-06

Fot.5. projektowany most nad Łachą Potocką 2014-05-06

Fot.6. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-06

Fot.6. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-06

Fot.7. most Grota 2014-05-06

Fot.7. most Grota 2014-05-06

Fot.8. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-06

Fot.8. odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-06

Fot.9. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-06

Fot.9. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-06

Fot.10. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-06

Fot.10. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-06

Fot.11. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.11. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.12. remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.12. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-05-06

Fot.13. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-06

Fot.13. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-06

Fot.14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-14

Fot.14. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-14

Fot.15. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-14b

Fot.15. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-14b

Fot.16. odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-05-14

Fot.16. odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-05-14

Fot.17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-14

Fot.17. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-14

Fot.18. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-05-14

Fot.18. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad fragmentem łącznicy w relacji wschód- południe na węźle Wisłostrada 2014-05-14

Fot.19. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-14b

Fot.19. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-14b

Fot.20. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-14

Fot.20. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-14

Fot. 21. most Grota 2014-05-14

Fot. 21. most Grota 2014-05-14

Fot. 22 odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-14

Fot. 22 odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-14

Fot.23. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-14

Fot.23. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-14

Fot.24. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka 2014-05-14

Fot.24. remontowany wiadukt tramwajowy nad Trasą AK na węźle Marymoncka 2014-05-14

Fot.25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-14

Fot.25. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-14

Fot. 26. Tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-21

Fot. 26. Tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-21

Fot.27. Okolice 45T Trasa AK 2014-05-21

Fot.27. Okolice 45T Trasa AK 2014-05-21

Fot.28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-21

Fot.28. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-21

Fot.29. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-21b

Fot.29. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-21b

Fot.30. Odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-05-21

Fot.30. Odbudowywana kładka nad Trasą AK przy Osiedlu Potok 2014-05-21

Fot.31. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-21

Fot.31. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-21

Fot.32. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-21

Fot.32. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-21

Fot.33. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-21

Fot.33. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-21

Fot.34. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-21

Fot.34. odbudowywana łącznica w relacji wschód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-21

Fot.35. most Grota 2014-05-21

Fot.35. most Grota 2014-05-21

Fot.36.odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-21

Fot.36.odbudowywany wiadukt środkowo-północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-21

Fot.37. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-21

Fot.37. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-21

Fot.38. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-21

Fot.38. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-21

Fot.39. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-05-21

Fot.39. remontowany wiadukt wschodni ul. Powązkowskiej nad Trasą AK 2014-05-21

Fot.40. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-05-29

Fot.40. mur oporowy północno-wschodni na węźle Broniewskiego 2014-05-29

Fot.41. remontowany wiadukt  wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-05-29

Fot.41. remontowany wiadukt wschodni ul. Słowackiego nad Trasą AK 2014-05-29

Fot.42. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-29

Fot.42. tunel w ciągu ulic Hłaski i Gdańskiej 2014-05-29

Fot.43. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-29

Fot.43. remontowany wiadukt ul. Mickiewicza nad Trasą AK 2014-05-29

Fot.44. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-29a

Fot.44. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-29a

Fot.45. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-29b

Fot.45. projektowane półtunelowe ekrany akustyczne 2014-05-29b

Fot.46. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-29

Fot.46. odbudowywany wiadukt Trasy AK nad ul. Gwiaździstą 2014-05-29

Fot.47. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-29

Fot.47. remontowana łącznica w relacji zachód-północ na węźle Wisłostrada 2014-05-29

Fot.48. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-29

Fot.48. odbudowywana północna część wiaduktu Trasy AK nad Wisłostradą 2014-05-29

Fot.49. most Grota 2014-05-29

Fot.49. most Grota 2014-05-29

Fot.50. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-29

Fot.50. odbudowywany wiadukt północny nad Traktem Nadwiślańskim 2014-05-29

Fot.51. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-29

Fot.51. remontowany tunel w ciągu łącznicy wjazdowej w relacji północ-wschód na węźle Modlińska 2014-05-29

Fot.52. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-29

Fot.52. remontowana łącznica w relacji południe-zachód na węźle Modlińska 2014-05-29